Švýcarsko - dovolená 2018

Detail státu

Švýcarsko Švýcarsko - transparent

Nabízíme 203 ubytovacích kapacit za cenu 1 099 Kč - 106 219 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

Švýcarská konfederace se nachází ve vnitrozemí západní Evropy. Země je převážně hornatá s plošinou na severu, kde jsou četná jezera, mj. Ženevské, Bodamské aj. Rostlinstvo rovněž závisí na nadmořské výšce, od listnatých a smíšených lesů níže, po jehličnaté lesy.

[Zobrazit více informací o Švýcarsku]

Oficiální název:

Švýcarská konfederace

Hlavní město:

Bern

Časové pásmo:

oproti ČR + 1 hodina

Jazyky:

němčina (65%), francouzština (19%), italština (7%), rétorománština (1%)

Náboženství:

katolíci, protestanti

Zdraví:

Mezi ČR a Švýcarskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. V případě ohrožení života a zdraví švýcarská zdravotnická zařízení poskytnou českým turistům ošetření za úhradu a případný dluh vymáhají (pro tento účel existuje dohoda o uznání a výkonu soudních rozhodnutí). Turistům se proto doporučuje uzavřít před návštěvou Švýcarska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh (pojištění léčebných výloh přímo ve Švýcarsku je rovněž možné, ovšem je mnohem nákladnější).

Důležité kontakty:

117 - policie - tísňové volání
118 - požárníci
140 - autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě)
144 - první pomoc - sanitka
1414 - záchranná služba - Rega (vrtulník)
1415 - záchranná služba - Air Glaciers
111 - informace o telefonních číslech (tuzemsko)
163 - sjízdnost silnic
187 - lavinové nebezpečí

Elektřina:

220V/50 Hz

Podnebí:

Mírné, průměrná teplota v Curychu je v lednu -1°C a v červenci 17°C .

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 2 4 9 12 17 21 23 22 20 13 7 3
Minimální denní teploty -2 -1 1 3 8 12 13 13 10 6 1 -1
Průměrný počet dešť.dnů 14 12 12  13 17 18 14 11 11 10 11  11

Měna:

švýcarský frank = 100 centimů

Cestovní doklady:

Při vstupu do země a při vycestování je nutno se prokázat platným cestovním pasem ČR. Dne 23.12.2004 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti na základě které, mohou držitelé platného českého občanského průkazu se strojově čitelnou zónou starší 18-ti let vstupovat na území Švýcarské konfederace a přechodně tam pobývat bez víz, pokud nemají v úmyslu se tam zdržovat déle než tři měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta). Další informace je možno získat od ÚAMK, Na Strži 9, Praha 4, tel. 02/61104333, a v pobočkách Autoturistu.

Pro použití dálniční sítě je nutno zakoupit odpovídající nálepku (Vignette), opravňující k používání dálnic po celém Švýcarsku (platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Je možno ji zakoupit na hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách.

Cyklisté musí mít pro provoz svého jízdního kola ve Švýcarsku uzavřenu se Švýcarským sdružením silničních dopravních úřadů zákonnou pojistku o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého jízdního kola (tuto pojistku lze uzavřít na každém poštovním úřadě, příp. u prodejců sportovních potřeb ve Švýcarsku zakoupením a vylepením příslušné etikety za kalendářní rok na kole).

Vízum a vstupní formality:

Držitel platného českého cestovního pasu, který nemá v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 90 dní nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, může do Švýcarska cestovat a pobývat tam bez víza. Při opakovaném pobytu podle praxe švýcarských úřadů musí být mezi jednotlivými pobyty přiměřeně dlouhá pauza (obvykle alespoň 1 měsíc).

Podmínkou pro povolení vstupu do Švýcarska je také dostatečné finanční vybavení pro cestu a pobyt. Jeho výše není zákonem stanovena, záleží vždy na konkrétních okolnostech konkrétního cestovatele. Kontroly, které mohou probíhat i ve vnitrozemí, jsou většinou namátkové.

Při turistických pobytech do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Totéž platí pro léčebné či lázeňské pobyty. Přihlašovací povinnost turisté nemají, vztahuje se pouze na cizince, kteří do Švýcarska přicestovali v souvislosti se svým přestěhováním či započetím výdělečné činnosti. Tito mají povinnost přihlásit se k pobytu ve Švýcarsku do 8 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před započetím výkonu práce.

Cizinci jsou povinni Švýcarsko opustit ve lhůtě stanovené buď dohodou o bezvízovém styku, nebo před uplynutím platnosti víza (pracovní pobyt). Ti cizinci, kterým je z jakéhokoliv důvodu zabráněno opustit Švýcarsko ve stanovené lhůtě, jsou povinni přihlásit se u kantonální cizinecké policie podle místa, kde se ve Švýcarsku zdržují.

Informace o podmínkách pro vstup a pobyt ve Švýcarsku je možno nalézt na webové stránce www.bfa.admin.ch, nebo je získat na Velvyslanectví Švýcarské konfederace, Pevnostní 7, 162 01 Praha 6, tel. 02/20400615.

Celní a devizové předpisy:

Bezcelně je povoleno dovézt předměty osobní potřeby (v přiměřeném množství), např. oblečení, toaletní a sportovní potřeby, foto- a videopřístroje apod., potraviny a nealkoholické nápoje v množství, které odpovídá potřebě na 1 den.

U alkoholických nápojů (platí pouze pro cestující od 17 let) je povoleno dovézt 2 litry lihovin do 15 stupňů, 1 litr lihovin nad 15 stupňů, 200 cigaret nebo 50 ks cigár či 250 g tabáku. Dále lze dovézt dárky v ceně do 300 CHF (kumulace pro více osob není možná), s výjimkou alkoholických a tabákových výrobků, masa, masných a mléčných výrobků, tuků a olejů nad uvedené množství.

Úplný seznam a aktuální zákazy dovozů potravin z důvodu nákazy je možno získat u švýcarského Spolkového veterinárního úřadu v Bernu, tel. 004131-3238524, fax 004131-3238522, www.bvet.admin.ch.

Odhalený dovoz i průvoz nadměrného množství potravin, včetně konzerv a masových výrobků, švýcarské celnice pokutují a zboží zabavují. Dovoz čistého lihu je zakázán.

Pro dovoz jedů (včetně čistících a chemických prostředků, laků a barev) se vyžaduje povolení.

Pro psy a kočky dovážené či opětovně vyvážené ze Švýcarska se vyžaduje předložení veterinárního průkazu, ve kterém je potvrzeno očkování proto vzteklině, jež musí být provedeno minimálně 30 dnů (tato lhůta neplatí pro přeočkovaná zvířata)před překročením hranice a nesmí být starší než 1 rok. Ostatní zvířata musí mít jak osvědčení o zdravotní prohlídce, tak povolení k dovozu; výjimku tvoří morčata, zlatí křečci, krysy, potkani, myši, kanárci a akvarijní rybky, jejichž dovoz je možný bez povolení a veterinárního vysvědčení.

Dovoz chráněných druhů zvířat (např. hadi, želvy, papoušci) či výrobků z nich (např. slonovina, různé zvířecí kůže) je zcela zakázán nebo podléhá povolení švýcarského Spolkového veterinárního úřadu v Bernu (kontakty viz výše).

Zbraně, jejich součásti, munice a její součásti je nutno při dovozu, vývozu či průvozu vždy nahlásit na příslušném celním úřadě. Některé podléhají zákazu, jiné povolovacímu řízení - informace možno získat u švýcarského Spolkového policejního úřadu v Bernu, tel. 004131-3242297, 3223629. Je zakázáno nošení a dovoz dýk a nožů s výkyvným, sklápěcím, padacím, vystřelovacím nebo jiným spouštěcím mechanismem.

Porušení stanovených předpisů je sankcionováno a hrozí zabavení věci, vysoké pokuty a případný zákaz dalšího vstupu do Švýcarska. Celní informace je možno nalézt na webové stránce www.zoll.admin.ch.

Historie:

Švýcarsko bylo ve starověku osídleno keltskými kmeny (Helvetiové) a Raety, a od prvního století př. n. l. bylo součástí římské říše. Za stěhování národů se tu usídlili i germánští Burgundové, Bavoři a Alamané. Od 6. století většinu Švýcarska ovládla Franská říše a po jejím rozpadu se stalo součástí římskoněmecké říše. Střed území získali ve 12. – 13. století Habsburkové. Švýcarsko odrazilo nejen výboje z říše, ale podílelo se i na pádu burgundského vévody Karla Smělého. V 16. století proběhla reformace a pokračoval nápor do severní Itálie. Vestfálský mír po třicetileté válce v roce 1648 potvrdil nezávislost Švýcarska na říši. Za napoleonských válek zde byla vytvořena Helvetská republika závislá na Francii; nezávislost byla obnovena vídeňským kongresem v letech 1814 – 15 a byla garantována věčná neutralita. V roce 1848 nová ústava vytvořila spolkový stát. Za 1. i 2. světové války bylo Švýcarsko neutrální. Švýcarsko se neúčastní evropské integrace (byla odmítnuta referendem).

Výsledky hledání
Datum Délka Strava Doprava Cena
 24.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 099 Kč LM Detail
 14.4.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 099 Kč LM Detail
 26.5.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 099 Kč LM Detail
Prázdninový komplex Hof Arosa
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 16.6.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 1 629 Kč Detail
 17.6.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 1 629 Kč Detail
 18.6.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 1 629 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 9.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 650 Kč LM Detail
 16.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 650 Kč LM Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 9.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 699 Kč LM Detail
 12.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 699 Kč LM Detail
 16.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 699 Kč LM Detail
Autosalon Ženeva
FM
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 9.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 709 Kč-5 % FM Detail
 16.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 709 Kč-5 % FM Detail
Autosalón Ženeva
FM
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 9.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 839 Kč-54 % FM Detail
 16.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 1 839 Kč-54 % FM Detail
Laudinella
Hodnocení:
5,5 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 15.6.2018 2 dny Polopenze vlastnívlastní 2 280 Kč Detail
 16.6.2018 2 dny Polopenze vlastnívlastní 2 280 Kč Detail
 17.6.2018 2 dny Polopenze vlastnívlastní 2 280 Kč Detail
Solaria Feriensiedlung
Hodnocení:
5,6 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 26.5.2018 4 dny Bez stravy vlastnívlastní 2 301 Kč Detail
 29.5.2018 4 dny Bez stravy vlastnívlastní 2 301 Kč Detail
 1.6.2018 4 dny Bez stravy vlastnívlastní 2 301 Kč Detail
Club Hotel Davos
FM
starstarstar
vlastní -
Snídaně, Polopenze
Hotel
Hodnocení:
5,1 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 11.5.2018 3 dny Snídaně vlastnívlastní 2 514 Kč Detail
 12.5.2018 3 dny Snídaně vlastnívlastní 2 514 Kč Detail
 13.5.2018 3 dny Snídaně vlastnívlastní 2 514 Kč Detail
Autosalon Ženeva
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 16.3.2018 3 dny Bez stravy autobusautobus 2 590 Kč Detail

další nabídky >