Spojené státy americké - dovolená 2018

Detail státu

Spojené státy americké Spojené státy americké - transparent

Nabízíme 228 ubytovacích kapacit za cenu 1 750 Kč - 289 990 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

Pobřeží Atlantského oceánu je většinou nízké a členité. Za pobřežní nížinou se k západu mírně zvedá Piedmont a nad ním pásmo Appalačských hor, na které navazují Appalačské plošiny, které se sklánějí do Mississippské nížiny. Západně od Mississippi se povrch pozvolna zvedá do bezlesých Velkých planin. Dále navazuje nesouvislé pásmo Skalnatých hor. Nad pobřežím Tichého oceánu vystupuje na severu Kaskádové pohoří Mount Rainier, a Sierra Nevada na jihu. V jihozápadní části je Mohavská poušť a Gilská poušť. Nejvyšší vrcholy USA se nacházejí na Aljašce v Aljašském pohoří. Havajské ostrovy mají činné sopky. Největší část USA patří k úmoří Atlantského oceánu. Nejvýznamnější řekou je Mississippi s velkými přítoky Missouri, Arkansas, Red River, Ohio aj. Severovýchodní část USA je odvodňována přes Velká jezera řekou Sv. Vavřince. Do Atlantského oceánu se dále vlévají Hudson, Potomac, Grande. Největšími řekami v ticho oceánském úmoří jsou Columbia a Colorado, na Aljašce Yukon. Na hranicích s Kanadou se nacházejí Velká jezera.

[Zobrazit více informací o Spojených státech amerických]

Oficiální název:

Spojené státy americké

Administrativní dělení:

50 federálních států a distrikt hlavního města; pod svrchovanost USA patří také přidružené státy Portoriko a Severní Mariany, dále zámořská území Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy USA a několik ostrovů v Tichém oceánu.

Hlavní město:

Washington

Časové pásmo:

proti ČR - 5 až 10 hodin

Jazyky:

angličtina, španělština

Náboženství:

protestanti, katolíci, židé, pravoslavní, muslimové

Zdraví:

V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při použití telefonního automatu stojí místní hovor cca USD 0,50 a do ČR cca USD 1,32/min. Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Telefonní číslo může být uvedeno kombinací čísel a písmen. Písmena jsou abecedně seřazena na číselných tlačítcích telefonu (např. č. 2 znamená také A,B nebo C). Při telefonování na účet volaného volejte 1-800-COLLECT.

Důležité kontakty:

Policie, záchraná služba, požárníci: 911 (na celém území USA)

Informace o telefonních číslech v USA: 1+888+555-1212 nebo 411

Elektřina:

110 V, adaptér je nutný

Podnebí:

Patří klimaticky do 2 pásem severní polokoule. Severní a střední část má podnebí mírného pásu. Přechodnou zónou jsou oblasti subtropického podnebí na jihu USA. .

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 5 6 11 18 23 28 31 29 26 20 13 7
Minimální denní teploty -4 -3 1 6 11 16 19 18 14 7 2 -2
Průměrný počet dešť.dnů  8 7  8 7 9 8 9 9 8 7  8  7

Měna:

US dolar (USD) = 100 centů. Platebními kartami je možné platit prakticky všechno a všude.

Cestovní doklady:

a) Platný cestovní pas ČR opatřený platným vízem USA, jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu (viz část 2.). Doba platnosti cestovního pasu musí přesahovat povolenou dobu pobytu o 6 měsíců. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 měsíc.
b) Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949, o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost MŘP je omezena na 1 rok.
c) Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. U některých typů studentských pobytů může být pojištění vyžadováno. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.
d) Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, nájmu ubytovacích kapacit atd. Další skutečností svědčící v jejich prospěch je fakt, že většina kreditních karet pokrývá i pojištění na náklady léčebného pobytu v zahraničí. Uznávané a používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě kreditních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže.

Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavuje velvyslenectví ČR a všechny konzuláty ČR na území USA, včetně honorárních. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

Vízum a vstupní formality:

S účinností od 17. listopadu 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně „VWP“). Od tohoto data mohou občané ČR přijet do USA buď bez víza nebo mohou jako doposud cestovat za dosavadních podmínek a použít platné vízum.

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

a) Bezvízový režim

Pro cestování do USA bez víza musí být každý cestující, včetně nezletilých dětí, držitelem vlastního platného cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. ePas, v ČR vydáván od 1.9.2006) a schválenou registraci ESTA, kterou získá vyplněním formuláře na adrese

https://esta.cbp.dhs.gov

Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty a registrace nepodléhá poplatku. Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti. Pokud je registrace systémem odmítnuta, je třeba požádat o vízum na velvyslanectví nebo konzulárním úřadě USA. Informace o podmínkách získání víz lze nalézt na webové adrese:

www.travel.state.gov

S platností od 20. ledna 2010 budou letecké společnosti vyžadovat od pasažérů cestujících do USA v rámci bezvízového programu schválenou registraci ESTA. Cestující, kteří nebudou mít platný souhlas vydaný v rámci systému ESTA, nebudou moci vstoupit na palubu letadla směřujícího do USA.

Registraci v rámci systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov/

MZV důrazně doporučuje provést při registraci kontrolu, zda se skutečně jedná o uvedenou adresu, a to vzhledem k tomu, že byla zjištěna existence falešných stránek.

Samotné obdržení souhlasu s cestou do USA získané prostřednictvím elektronického systému schvalování cest ESTA není zárukou vpuštění na území USA. O povolení vstupu na území USA vždy rozhoduje příslušný imigrační úředník. V případě uvedení nepravdivých údajů při získání souhlasu formou systému ESTA nebo porušení pobytových pravidel při předcházejících pobytech v USA může být žadateli vstup na území USA zamítnut.

b) Víza

Vízum lze obdržet na velvyslanectví či konzulátu USA v cizině. Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutná je osobní návštěva velvyslanectví, kterou je třeba předem sjednat prostřednictvím internetových stránek velvyslanectví

www.usembassy.cz

Poplatek za podání žádosti o vízum typu B-2 činí od 1. ledna 2008 131,- USD. Tento druh víza je vydáván obvykle s dobou platnosti až na 10 let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA. Proto MZV ČR doporučuje občanům ČR, aby si před podáním žádosti o vízum USA obstarali nový cestovní pas s dobou platnosti 10 let.

Pozvání k turistické cestě ověřené americkým notářem (Notary Public) není při žádosti o turistické vízum povinné, ale jeho předložení je užitečné především u osob bez pracovního poměru vč. studentů, čerstvých absolventů škol a důchodců.

Od srpna 2003 byla nově zavedena vízová povinnost i při tranzitu přes USA do třetích zemí, od 17.11.2008 je možné tranzitovat přes území USA i v rámci bezvízového styku za dodržení stanovených podmínek (ePas a ESTA).

V souvislosti s existující dohodou o podpoře a ochraně investic sjednanou mezi ČR a USA, mohou žádat přímí investoři k cestám do USA o vydání víza typu E-2 umožňující dlouhodobý pobyt (až do 15 let) k provádění péče o investici. Český investor však musí mít většinový majetkový podíl. Manažeři poboček českých podniků působících v USA mohou cestovat na vízum typu L v případě, že pobočka za ně podá nejdříve žádost doloženou požadovanými doklady imigračním orgánům v USA. Po schválení žádosti vydá americký konzul v ČR vízum opravňující manažera rovněž k dlouhodobému pobytu v USA.

Výkonní umělci nemohou cestovat k výkonu výdělečné umělecké činnosti v USA s použitím turistického víza. Doporučujeme cestu organizovat ve spolupráci s kvalifikovanou uměleckou agenturou, ev. americkým partnerem v dostatečném časovém předstihu.

O studentské vízum je třeba požádat ještě před odletem na velvyslanectví USA v Praze. Změnu víza typu B na studentské vízum (F a M) na území USA je možno provést pouze v odůvodněných případech, a pouze těm osobám, které o svém úmyslu případně studovat informovaly imigračního úředníka při příletu do USA, jenž tuto skutečnost vyznačí do hraniční průvodky (formulář I-94). Změnu není možno provést v případě, že cizinec již studium započal (je tedy třeba nejprve vyčkat souhlasu US BCIS, a teprve poté začít studovat.)

K poskytování oficiálních informací o platných podmínkách pro vstup a pobyt českých občanů na území USA je kompetentní konzulární úsek velvyslanectví USA v Praze ( http://www.usembassy.cz ).

c) Vstup na území USA

Mezi hlavní americké orgány zodpovědné za ochranu hranic patří Úřad pro cla a ochranu hranic (Bureau of Customs and Border Protection, viz www.cbp.gov

). Imigrační kontrole na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94W (bezvízový styk) nebo I-94 (vízový styk) a vyplněnou celní deklaraci 6059B. Formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky, ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu.

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Imigrační úředník má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestujícího na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá cestující právní nárok. V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat na kladené otázky a současně být aktivní a energicky hájit své postavení. V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru. Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA cestujícímu v rámci bezvízového styku, neexistuje možnost odvolání a je vrácen do destinace, odkud přiletěl. Pokud zamítne vstup při cestě do USA na vízum, může cestující buď dobrovolně odjet nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA) nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Začátkem roku 2004 zavedlo Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA program US-VISIT, v rámci kterého jsou na hraničních přechodech odebírány biometrické údaje všech osob, které vstupují do USA. Každý cestující se musí při vstupu do USA podrobit digitálnímu vyfotografování a sejmutí otisků všech deseti prstů.

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94W nebo I-94 do pasu cestujícího a vyznačí na ní dobu, po kterou může legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I - 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky (viz kapitola c).

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např. hospitalizace) a současně doloží, že pro prodloužený pobyt disponuje dostatečnými finančními prostředky.

d) Rizika při překročení povolené doby pobytu a ilegálním zaměstnání v USA

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje na to, že při opuštění území USA je nutné věnovat zvýšenou pozornost odevzdání karty I-94W nebo I-94 (formulář o povolené době pobytu na území USA) příslušným imigračním úředníkům. Tato karta musí být při opuštění území USA vždy odevzdána, neboť tímto způsobem je evidována délka pobytu na území USA. V případě, že by k odevzdání evidenční karty nedošlo, nebude existovat doklad o ukončení pobytu na území USA, tedy zejména o tom, že pobyt byl ukončen řádně a včas v rámci povolené doby pobytu. Osoba, u které je podezření a která není schopna prokázat, že území USA opustila včas, nebude na území USA při další návštěvě vpuštěna, bude vrácena zpět do země, ze které přicestovala, a současně jí bude zrušeno platné vízum.

Pokud návštěvník neopustí do stanoveného termínu USA, první den po vyznačeném datu na formuláři I-94W nebo I-94 je již jeho pobyt v USA nelegální. Pokud je v USA na vízum, to pozbývá platnosti bez ohledu na to, zda se jedná o víceleté vízum k opakovaným vstupům. Následně při jakékoliv náhodné kontrole policejními nebo imigračními orgány, může být návštěvník zadržen. Po zadržení je umístěn do místního vězení nebo tzv. detenčního střediska imigrační služby, kde čeká několik týdnů až měsíců na slyšení před imigračním soudcem a následnou deportaci zpět do ČR. Ode dne rozhodnutí imigračního soudce do dne deportace může cizinec strávit ve vězení další 3 měsíce.

Důsledkem překročení pobytu při bezvízovém styku je, že cestující nadále nesmí do USA bez víza cestovat. Překročení pobytu o 180 dní až 1 rok má za následek automatické odepření vstupu do USA po dobu 3 let, překročení povolené doby pobytu o více než 1 rok má za následek zákaz vstupu do USA po dobu 10 let.

S ohledem na přísné sankce ze strany úřadů USA, důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky Spojených států amerických, že v případě příjezdu do USA za účelem turistického pobytu je vykonávání jakékoliv práce ilegální.

Celní a devizové předpisy:

Je striktně zakázán dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech a rovněž průmyslově konzervované maso (v originálním balení). Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek (ne plněných), pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření. Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny. Podrobné pokyny pro dovoz věcí do USA naleznete na internetové adrese celní služby www.customs.gov Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. Je zakázán dovoz narkotik. Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. V případech dovozu ostatních cenných věcí je třeba žádat o povolení Ministerstva financí. Více informací je k dispozici na internetové adrese www.atf.treas.gov Při dovozu domácích zvířat musí být prokázáno, že netrpí na člověka přenosnou infekční nemocí. Očkování proti vzteklině není nutné u dovozu zvířat z oblastí nepostižených vzteklinou. V případě i drobného zranění domácího zvířete je nutné, aby zranění bylo odborně ošetřeno. U některých domácích zvířat mohou být uplatněna i přísnější omezení (zejména u ptáků a plazů), další druhy zvířat je přísně zakázáno do USA dovážet. Není dovoleno dovážet bez povolení rostliny a neupravená semena. Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících USD 10 000,- je třeba deklarovat na celním dotazníku (Customs Form 4790). Návštěvníci musí deklarovat celkovou hodnotu všech dárků a předmětů komerční povahy, vč. vzorků, které do země přivážejí. Do USA lze bezcelně přivézt všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Dovoz předmětů v hodnotě do 100,- USD je osvobozen od cla. Na předměty v hodnotě od USD 100,- do USD 1000, - se vyměřuje desetiprocentní clo. Při příjezdech do USA přes jiné než letecké hraniční přechody byl zaveden poplatek za vstup na území USA (za formulář I-94) ve výši cca USD 6,- na osobu, resp. při turistických cestách z Kanady USD 16,- na osobu nebo USD 32,- za rodinu.

Historie:

Pravděpodobně v období kolem 15000 př. n. l. na americký kontinent přicházeli přes Beringovu úžinu osídlenci z Asie. První Evropané na severoamerickém kontinentu byli vikingové, kteří v roce 1000 přistáli ve Vinlandu (dnešní Massachusetts). Po objevení Ameriky K. Kolumbem přistál jako první u břehů dnešních USA G. Caboto. Příliv anglických osadníků vzrůstal především díky napjatým poměrům v Anglii v 17. stol. Od pol. 17. stol. začaly mít anglické kolonie převahu. V 18. stol. začalo 13 kolonií dosahovat ekonomické prosperity, ale jejich postavení vúči Velké Británii bylo nerovnoprávné a staly se obětí hospodářského vykořisťování. Konflikty s Velkou Británií přerostly v americký boj za nezávislost a 4. 7. 1776 přijal Kongres ve Philadelphii Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických. V průběhu 18. a 19. stol. trval proces rozšiřování na západ a na jih. Rozpory mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem vedly k obřanské válce v USA 1861 – 65. Do 1. světové války vstoupily USA až v dubnu 1917 v souvislosti s útoky německých ponorek na civilní plavidla . Hospodářský a kulturní vzestup 20. let se zhroutil v roce 1929 vypuknutím světové hospodářské krize. F. D. Roosevelt svým programem Nového údělu zahájil řadu hospodářských a sociálních reforem. Po přepadení Pearl Harboru Japonci 7. 12. 1941 se USA zapojily aktivně do bojů 2. světové války. Po jejím skončení převzaly USA úlohu světové velmoci a výrazně se podílely na obnově válkou zničené Evropy.

Výsledky hledání
Metropolitní opera, New York
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 21.4.2018 1 den Bez stravy vlastnívlastní 1 750 Kč Detail
Pittsburgh Penguins, vstupenky
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.4.2018 1 den Bez stravy leteckyletecky 2 190 Kč Detail
 2.2.2018 1 den Bez stravy leteckyletecky 2 390 Kč Detail
 31.3.2018 1 den Bez stravy leteckyletecky 2 390 Kč Detail
New York Rangers, NHL
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.2.2018 4 dny Bez stravy leteckyleteckyPraha 15 390 Kč Detail
 24.2.2018 4 dny Bez stravy leteckyleteckyPraha 15 990 Kč Detail
 22.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 16 890 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 29.1.2018 8 dní Snídaně vlastnívlastní 15 633 Kč Detail
 30.1.2018 8 dní Snídaně vlastnívlastní 15 633 Kč Detail
 31.1.2018 8 dní Snídaně vlastnívlastní 15 633 Kč Detail
New York Islanders, NHL
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 12.2.2018 4 dny Bez stravy leteckyleteckyPraha 16 390 Kč Detail
 17.3.2018 4 dny Bez stravy leteckyleteckyPraha 16 790 Kč Detail
 2.2.2018 4 dny Bez stravy leteckyleteckyPraha 16 890 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 30.3.2018 8 dní Snídaně vlastnívlastní 16 983 Kč Detail
 31.3.2018 8 dní Snídaně vlastnívlastní 16 983 Kč Detail
 1.4.2018 8 dní Snídaně vlastnívlastní 16 983 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 22.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 17 290 Kč Detail
 25.1.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 17 590 Kč Detail
 1.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 17 790 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 17 290 Kč Detail
 25.1.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 17 990 Kč Detail
 22.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 18 250 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 25.1.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 18 990 Kč Detail
 1.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 18 990 Kč Detail
 15.2.2018 5 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 18 990 Kč Detail
Wellington
starstarstar
letecky Praha, Vídeň
Bez stravy
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 23.2.2018 6 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 21 450 Kč Detail
 2.2.2018 6 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 22 520 Kč Detail
 9.2.2018 6 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 23 310 Kč Detail

další nabídky >