Španělsko - dovolená 2018

Detail státu

Španělsko Španělsko - transparent

Nabízíme 1876 ubytovacích kapacit za cenu 672 Kč - 262 353 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

ŠpanělskoŠpanělskoŠpanělské království leží na jihozápadní Evropy na Pyrenejském poloostrově, a na Baleárských a Kanárských ostrovech. Španělsko je země, kam míří v Evropě nejvíce turistů a Španělsko má svým návštěvníkům co nabídnout. 

Španělsko nenabízí jen nádherné pláže, ale i krásnou přírodu, která Vás vybízí k výletům, nespočet památek, skvělou gastronomii, ale i velmi kvalitní turistickou infrastrukturu.

Španělská pevnina a Baleárské ostrovy nabízí svým návštevníkům příjemné středomořské podnebí, která turistům umožní strávení příjemné dovolené. Kanárské ostrovy mohou pro změnu poskytnout pro své návštěvníky celoročně příjemné atlantické klima, které vyhledávají turisté z celého světa ke stávení své dovolené.  

[Zobrazit více informací o Španělsku]

Oficiální název:

Španělské království (Reino de Espaňa)

Hlavní město:

Madrid (3,1 mil obyvatel)

Časové pásmo:

stejné jako v ČR ,na pevnině a na Baleárech. Na Kanárských ostrovech je o hodinu méně.

Jazyky:

španělština, katalánština a baskičtina (převládající formou jazyka je kastilština, a navíc více než čtvrtina obyvatel hovoří ještě nějakým menšinovým jazykem, z nichž nejrozšířenější je katalánština)

Náboženství:

římsko - katolické

Důležité kontakty:

tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a další pohotovostní služby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok.

Občanská garda (Guardia Civil): 062
Národní policie (Policía Nacional): 091
Záchranná služba (Samur): 092
(Mezinárodní volací znak Španělska je: 34)

Elektřina:

elektrické napětí je dle evropské normy 220 V

Podnebí:

subtropický pás na jižním a východním pobřeží, jinde mírný pás .

Formentera:

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Průměrná teplota vzduchu °C         23 27 29 30 28 25    
Průměrná teplota vody °C         17 21 25 26 25 22    
Průměrné měsíční srážky mm         31 15 11 18 36 33

Ibiza:

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Průměrná teplota vzduchu °C 14 16 17 19 23 27 29 30 28 24 19 17
Průměrná teplota vody °C 14 13 14 15 17 21 24 25 24 22 18 15
Průměrné měsíční srážky mm         38 10 18 17 34 28

Mallorca:

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Průměrná teplota vzduchu °C 13 15 17 20 23 27 29 30 28 24 20 17
Průměrná teplota vody °C 14 13 14 15 17 21 24 26 24 22 18 15
Průměrné měsíční srážky mm         39 10 18 17 34 28

Menorka:

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Průměrná teplota vzduchu °C 13 15 17 19 22 27 30 31 27 22 18 15
Průměrná teplota vody °C 14 13 14 16 19 22 24 25 23 21 17 15
Průměrné měsíční srážky mm         37 20 11 20 58 37

Měna:

1 EUR (euro = 100 centů)

Cestovní doklady:

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné používat občanské průkazy typu identifikační karty vydané po roce 1993, tzn. od vzniku České republiky. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při cestách do Španělska předloží tedy platný cestovní doklad (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR), cestují-li letadlem. Při cestě vlakem nebo automobilem předloží občan svůj cestovní doklad při vstupu do schengenského prostoru. Uvnitř schengenského prostoru již nejsou hraniční kontroly. Při cestě námořní dopravou do Španělska (např. lodí z Maroka) budou cestovní doklady kontrolovány v příslušném španělském přístavu. Razítko o datu vstupu do schengenského prostoru se nevyžaduje. Rovněž není potřeba předkládat na hranicích doklady o účelu pobytu, zpáteční jízdenky nebo finanční prostředky. Pokud jde o motoristy doporučujeme si před cestou obstarat mezinárodní řidičský průkaz a je nezbytné mít tzv. zelenou kartu.

Vízum a vstupní formality:

po vstupu ČR do EU mohou ve Španělsku bez omezení dlouhodobě pobývat ekonomicky neaktivní občané ČR (studenti, rentiéři a důchodci apod.). Ostatní občané ČR, kteří by ve Španělsku chtěli pracovat jako zaměstnanci, si musí v rámci dvouletého přechodného období požádat o pracovní povolení a dále o pracovní vízum na Velvyslanectví Španělska v Praze. Jedná se o české občany, kteří by byli v zaměstnaneckém poměru k firmě registrované ve Španělsku. Otázku pracovního povolení na krátkodobé montáže v rámci určité zakázky hrazené španělským subjektem českému dodavateli doporučujeme konzultovat na zastupitelském úřadu Španělska v Praze. Postup pro získání pracovního víza je následující: nejprve je třeba získat souhlas se zaměstnáním českého pracovníka na INEM (Instituto Nacional de Empleo) a poté podat žádost o pracovní povolení na příslušné Delegación de Gobierno dle sídla firmy (formuláře jsou dostupné na webové stránce MV Španělska: www.mir.es, sekce extranjeros). S kladným stanoviskem Delegación de Gobierno (tj. pracovním povolením) je možné požádat na Velvyslanectví Španělska v Praze o pracovní vízum. Pracovní povolení může za českého zaměstnance vyřídit španělský zaměstnavatel nebo personální agentura. Veškerý pobyt ostatních českých občanů ve Španělsku (tj. v rámci Evropské unie) probíhá bez nutnosti obstarávání víz, platí bezvízový styk a platí právo volného pohybu a pobytu. Vynětí z volného režimu pro zaměstnance se nevztahuje na podnikání. Svoboda pohybu znamená právo zakládat ve Španělsku podnikatelské subjekty (zakládat společnosti nebo působit jako osoby samostatně výdělečně činné), poskytovat služby apod. Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace rezidence na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů se registrace (žádost o pobyt) doporučuje pro podnikatele, studenty a osoby, které mají v zemi právo trvalého pobytu; registrace po 90 dnech pobytu je povinností pro penzisty, ekonomicky neaktivní občany a rodinné příslušníky ze třetích zemí. Zaměstnanci si musí o pobytovou kartičku požádat do jednoho měsíce po příjezdu. Jediným omezením pobytu ekonomicky neaktivních občanů ČR na území čl. státu EU je výhrada, aby se dotyčný občan ČR nestal, resp. aby nehrozilo, že se stane, přítěží sociálního systému tohoto státu (kromě hrozby nebezpečí pro bezpečnost daného členského státu či zdraví jeho obyvatelstva - terorismus, nebezpečné nakažlivé choroby aj.). Platí, že v okamžiku, kdy se občan ČR poprvé přihlašuje k pobytu v daném členském státě, může po něm příslušný úřad vyžadovat doložení skutečnosti, že nehrozí, že by se mohl stát takovouto přítěží (zejména doložením dostatečného pravidelného měsíčního příjmu nebo dostatku finančních prostředků na účtu apod.). Nebude-li moci občan ČR tuto skutečnost doložit, může členský stát jeho pobyt na svém území odmítnout. Členský stát tak však může učinit pouze při prvním přihlašování občana ČR k pobytu; jakmile je toto povolení uděleno, je již prodlužováno automaticky. U ekonomicky neaktivních občanů, kteří nejsou důchodci, se k této podmínce dále přidává podmínka zdravotního pojištění vůči všem rizikům. Při přihlašování dále platí, že občan musí prokázat, do jaké kategorie patří (důchodce, student apod.). Byli jsme informování, že Španělsko nebude při přihlašování požadovat od důchodců potvrzení o výši důchodu, ale bude vyžadovat potvrzení o tom, že osoba je důchodcem. Za nelegální práci ve Španělsku (jako zaměstnanec) budou ukládány tvrdé ekonomické sankce (pokuty) jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci. Za závažné porušení zákonů může i přes volný pohyb osob v EU dojít k vyhoštění občana z nově přistupující země tak, jako se děje u občanů ze stávajících členských zemí EU. Co se týče pobytu českých studentů, právním titulem k pobytu na území čl. státu, po splnění stanovených podmínek, je jako u jiných kategorií ekonomicky neaktivních občanů POVOLENÍ K POBYTU (nikoliv vízum). Bližší informace o rezidenci ve Španělsku, systému přihlašování apod. ve španělštině - viz www.mir.es, sekce extranjeros. Vstup ČR do EU může mít zároveň vliv na postavení občanů, kterým byl v minulosti do schengenského prostoru zakázán vstup. Občané ČR, kteří v něm byli označeni za osoby nežádoucí a z tohoto důvodu zaneseni do Schengenské informační databáze (SIS I), jsou od 1.5.2004 automaticky z tohoto registru vymazáni. Vedle této databáze budou ovšem existovat i databáze národní. Byl-li záznam učiněn rovněž do národní databáze, je na zvážení dané země, přehodnotí-li rozhodnutí svých orgánů a provede výmaz. Občan, který si je vědom možných komplikací spojených s pobytem na území určitého čl. státu, by se měl ve vlastním zájmu u národních úřadů příslušného státu na výmaz záznamu z národního rejstříku informovat, jinak jeho pobyt na území tohoto státu může mít trestně-právní či správně-právní důsledky. Španělsko provede výmaz z národní databáze za lehčí přečiny automaticky. Pokud k vyhoštění došlo výměnou za spáchaný trestný čin, výmaz se neprovede. Občané, kteří mají zájem o prověření, zda byli vyškrtnuti z národní databáze Španělska, se musí individuálně obrátit přímo na španělský orgán, který o vyhoštění rozhodl, nebo na centrálu Cizinecké policie Španělska, ulice General Pardiňas 90 ,28006 Madrid. ZÚ Madrid nebude tyto žádosti zprostředkovávat.

Celní a devizové předpisy:

v EU jsou zrušeny celní kontroly. Dovoz určitého zboží do Španělska nicméně od určitého limitu přestává být pro vlastní potřebu a stává se dovozem zboží, které je třeba celně deklarovat. Do Španělska je možné bezcelně dovézt: 800 ks cigaret, 400 ks malých cigárek, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l alkoholických derivátů (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se středním obsahem alkoholu (např. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktů a 110 l piva. Dovoz hotovosti do Španělska a její vývoz ze Španělska je omezen částkou jeden milion španělských peset, tj. aktuálně cca 6.024,- euro.

Historie:

Ve starověku bylo osídleno iberskými kmeny. Jižní pobřeží kolonizovali Féničané. V 5. století př. n. l. přišli Keltové a od konce 2. stol. př. n. l. začalo podmaňování Římem, dokončené v 1. stol. př. n. l. (provincie Hispánie). V 5. stol. tudy prošli Vandalové Španělsko(Andalusie) a vznikly tu Suebská a Vizigótská říše. Vizigóti ovládli v roce 586 celý poloostrov a přijali křesťanství. V letech 711 až 718 začal arabský vpád. Po tažení Karla Velikého a zřízení Španělské marky začala po roce 800 reconquista. V roce 1212 utrpěli muslimové zásadní porážku u Las Navas de Tolosa a dokončení reconquisty už bylo jen otázkou času, když po pol. 13. stol. zbýval jen emirát Granada. Ten Španělskodobyly společně Kastilie a Aragón v roce 1492. Oba státy sňatkem Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II. Katolického byly dynasticky spjaty a následoval počátek španělského království. Války v Itálii, v Nizozemí i v říši v souvislosti s reformací, porážka neporazitelného loďstva v roce 1588 a poté výdaje za třicetileté války i následná válka s Francií, Španělsko vyčerpaly. Za Napoleonských válek  Španělsko ztratilo (s výjimkou Kuby) své panství v Americe. Hospodářský pokles, provázený dynastickými spory (karlistické války) i pokusem o ustavení republiky (v letech 1873 – 74), pokračoval celé 19. století. V americko-španělské válce v roce 1898 ztratilo Španělsko i Filipíny a Kubu. Krize pokračovala i ve 20. stol., 2. světové války se Španělsko neúčastnilo. V roce 1931 byla ustavena republika, ale po vítězství levice vypukla občanská válka ve Španělsku v letech 1936 – 39, v níž za podpory Německa a Itálie zvítězil generál F. Franco y Bahamonde a zavedl autoritativní režim. Za 2. světové. války zachovalo Španělsko neutralitu. V roce 1947 byla formálně obnovena monarchie a v roce 1955 vstoupila země do OSN. Král Juan Carlos I. se však vrátil až po pádu frankistického režimu a po zavedení pluralitní demokracie v roce 1975. Španělsko vstoupilo v roce 1986 do EHS, poté do EU a NATO.

 

Vyhledávání zájezdů do Španělska

Výsledky hledání
SelvaPark
starstarstar
letecky autobus vlastní Praha
Bez stravy
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 672 Kč Detail
 15.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 672 Kč Detail
 1.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 790 Kč Detail
Camping Cala Gogo
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 15.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 732 Kč Detail
 8.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 132 Kč Detail
 1.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 632 Kč Detail
Europa
starstarstar
letecky autobus vlastní Praha
Bez stravy
Apartmány
Hodnocení:
4,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 820 Kč Detail
 8.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 820 Kč Detail
 24.9.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 880 Kč Detail
Park Suites Salou
starstarstar
letecky autobus vlastní Praha
Bez stravy
Apartmány
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 6.11.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 970 Kč Detail
 7.11.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 970 Kč Detail
 13.11.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 970 Kč Detail
Apartmány Almonsa Playa
starstar
letecky autobus vlastní Praha
Bez stravy, Polopenze, Plná penze
Apartmány
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 25.9.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 989 Kč Detail
 26.9.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 989 Kč Detail
 19.9.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 997 Kč Detail
Castell Montgri
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 15.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 082 Kč Detail
 8.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 358 Kč Detail
 1.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 958 Kč Detail
Payet Vacances S.L.
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 15.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 086 Kč Detail
 22.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 086 Kč Detail
 15.9.2018 8 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 265 Kč Detail
Hotel Garbi
starstar
letecky autobus vlastní Praha
Polopenze, Plná penze, All inclusive
Hotel
Hodnocení:
3,6 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.9.2018 3 dny Polopenze vlastnívlastní 1 256 Kč Detail
 8.9.2018 3 dny Polopenze vlastnívlastní 1 256 Kč Detail
 9.9.2018 3 dny Polopenze vlastnívlastní 1 256 Kč Detail
Apartmány Arquus
starstar
letecky autobus vlastní Praha
Bez stravy
Apartmány
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 2.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 260 Kč Detail
 3.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 260 Kč Detail
 9.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 260 Kč Detail
Apartmány Murillo
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 2.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 260 Kč Detail
 3.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 260 Kč Detail
 9.10.2018 6 dní Bez stravy vlastnívlastní 1 260 Kč Detail

další nabídky >