Soutěž o tablet Samsung ZDARMA

Soutěž o tablet ZDARMA - konec soutěže

 

SOUTĚŽ O TABLET ZDARMA - UKONČENA!

 Aktuální výherce bude kontaktován po odjetí všech zájezdů, které byly v soutěži zapojeny.

Předání výhry proběhne dle níže uvedených pravidel:

1) Výherce kontaktuje CA Nubis prostřednictvím e-mailu popř. telefonicky po oznámení výhry.

2) Ceny výherci předá CA Nubis po předchozí dohodě s výhercem.

3) Výherec je povinnen si výhru vyzvednout dle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře. Bližší informace budou dodány.

4) Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

 

 

 1. Obecná ustanovení

  1. Soutěž "Vyhrajte tablet ZDARMA!" (dále také jen "soutěž") probíhá na území České republiky.

  2. Účastníkem soutěže se stává objednavatel zájezdu s platnou uzavřenou cestovní smlouvou, který si zakoupí v CA Nubis od 1. června 2014, a která je i následně zrealizována – odjetím zájezdu. Nevstahuje se to na letenky, pojištění, půjčení aut a další doplňkové služby.

  3. Organizátorem soutěže je CA Nubis.

  4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci CA Nubis.

  5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

  6. CA Nubis si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

  7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

  8. Ve sporných případech si CA Nubis vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

  9. Každý, kdo se zúčastní soutěže, může mít zrealizováno a uzavřeno více cestovních smluv, z nichž každá se započítává do soutěže.

  10. Do závěrečného vyhodnocení bude zařazen každý objednavatel zájezdu s platně uzavřenou cestovní smlouvou, který si zájezd pořídil od data 1. června 2014, a jehož pozice byla 250.

  11. Každá 250. řádně uzavřená smlouva bude vyhrávat tablet.

  12. Vyrozumění výhercům a informace o ceně budou zaslány elektronickou poštou popř. telefonicky.

  13. Účastník soutěže tímto poskytuje CA Nubis souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže CA Nubis poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

  14. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

 2. Základní mechanismus soutěže

  1. Soutěž bude probíhat od 1. června 2014 až do odvolání.

  2. Úkolem soutěžících je závazně objednat a zrealizovat zájezd zakoupený u CA Nubis.

 3. Předání výher

  1. Výherce kontaktuje CA Nubis prostřednictvím e-mailu popř. telefonicky.

  2. Ceny výhercům předá CA Nubis po předchozí dohodě s výherci.

  3. Výherci jsou povinni si výhru vyzvednout dle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.

  4. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

 Parametry výhry – tablet:     Samsung Galaxy Tab4 10.1, 16GB, černá (případně srovnatelný)

Dne 15.11.2014 byla soutěž o tablet ukončena a vítěz by mohl být znám. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek je že, zájezd musí být i absolvován, bude trvat ještě několik měsíců, než bude vítěz znám. Poté bude vítěz osloven.