Slovensko - dovolená 2018

Detail státu

Slovensko Slovensko - transparent

Nabízíme 794 ubytovacích kapacit za cenu 135 Kč - 140 490 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

Slovenská republika leží ve vnitrozemí střední Evropy. Povrch země je převážně hornatý, na jihu s Podunajskou a Záhorskou nížinou. Častým cílem turistů jsou nejen nádherné Vysoké a Nízké tatry, ale také krasová území. V Tatrách se nachází řada jezer ledovcového původu, tzv. Ples. Rostlinný kryv v nížinách stepního rázu, ve vyšších polohách lesy.

[Zobrazit více informací o Slovensku]

Oficiální název:

Slovenská republika

Hlavní město:

Bratislava

Časové pásmo:

stejné jako ČR

Jazyky:

slovenština

Náboženství:

římští katolíci 60%, protestanté 8%, pravoslavní 1%, ateisté 10%

Zdraví:

Před cestou na Slovensko je nutno si vyzvednout na pobočce své české zdravotní pojišťovny formulář E111 (po zavedení Evropské karty zdravotního pojištění v České republice místo formuláře tuto kartu), který se v případě ošetření předkládá lékaři. Na základe nařízení Rady (ES) č. 1408/71 se zdravotní péče, kterou budou poskytovat cizím pojištěncům zdravotnická zařízení na Slovensku, bude hradit prostřednictvím slovenských zdravotních pojišťoven. Rozsah věcných dávek, na které budou mít pojištěnci nárok, se posuzuje dle toho, zda bude pojištěnec v SR pobývat dočasně nebo bude v SR bydlet. Na Slovensku dochází ke zpoplatnění některých úkonů (např. za návštěvu zdravotnického zařízení – pohotovostní služby 20,- Sk, za ambulantní návštěvu lékaře či zubaře 20,- Sk, za den hospitalizace 50,- Sk, za převoz sanitkou 2,- Sk za km). Za vystavení receptu se platí 20,- Sk, k tomu je možná další spoluúčast v závislosti na zařazení léku do kategorizačního seznamu léků. Od těchto poplatků může být v některých situacích upuštěno (děti do 6 let, krizové situace,..).

Pokud z jakéhokoliv důvodu občan ČR uhradí péči v hotovosti, je nutno uschovat originály účtů a po návratu do ČR se obrátit na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojišťovna náklady proplatí do výše, kterou by uhradila slovenská zdravotní pojišťovna. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, může svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů.

Další potřebné informace pro cesty na Slovensko lze nalézt na internetové adrese Centra mezinárodních úhrad www.cmu.cz .

Důležité kontakty:

Policie 158
Požární ochrana 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život 155
Integrovaný záchranný systém 112
Linka záchrany(poradenství při poskytování první pomoci) 0850 11 13 13
Horská záchranná služba 18 300
Letecká záchranná služba 18 155

Elektřina:

220V

Podnebí:

mírný klimatický pás, pro které je typické střídání čtyř ročních období

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 2 4 10 15 20 23 26 26 21 15 6 3
Minimální denní teploty -3 -2 1 4 9 12 14 13 10 5 1 -1
Průměrný počet dešť.dnů  4 4  3  3 5 6 6 6 3 5  5  5

Měna:

Euro

Cestovní doklady:

Od 1.5.2004 platí pro občany členských států EU a tedy i občany ČR nové podmínky pro vstup na území Slovenské republiky. Pro překročení státní hranice je potřebný platný cestovní doklad nebo jiný doklad potvrzující totožnost a občanství. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo musí být zapsáni do cestovního dokladu či občanského průkazu rodičů.

Vízum a vstupní formality:

K pobytu do tří měsíců se nepožaduje povolení k pobytu.

Celní a devizové předpisy:

Od dovozního cla je osvobozeno zboží neobchodního charakteru, které je vzhledem na charakter a množství určeno na použití vlastní nebo členů domácnosti, anebo je určeno jako dar. Celní zákon č. 199/2004 Z.z. nehovoří o žádných limitech dovozu v rámci států EU. Limity jsou při dovozu ze třetích zemí či při dovozu členem posádky dopravního prostředku, který při výkonu své činnosti překračuje hranice nejméně jednou týdně nebo cestujícím, který při výkonu svého povolání překračuje hranici zpravidla každý den.

Osoby přijíždějící na Slovensko z jiného členského státu mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, například maximálně:
800 kusů cigaret
200 kusů doutníků
1kg tabáku
10 litrů destilátu
20 litrů vermutu
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva

České koruny lze bez problému vyměnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR. Výměnu lze provést také v některých hotelích i v běžných směnárnách. Limit peněz, které je možno převážet přes hranice, je 15 000 EUR nebo jejich ekvivalent. Peníze nad tuto částku je nutno písemně ohlásit příslušnému celnímu úřadu na úředním formuláři. Totéž se týká cenných papírů, šeků, směnek, drahých kovů a drahokamů.

Ze Slovenska je zakázáno vyvážet:
Zákonem o ochraně památkového fondu č. 49/2002 Z.z. je zakázáno trvale vyvézt z území SR kulturní památku. Kulturní památku lze dočasně (max. na 3 roky) vyvézt jen na základě povolení Ministerstva kultury po předcházejícím vyjádření památkového úřadu.
Zákon 115/1998 Z.z. o muzeích a galeriích a o ochraně předmětů muzejní hodnoty a galerijní hodnoty uvádí, že vývoz sbírkového předmětu není dovolen bez souhlasu příslušného orgánu, který při trvalém vývozu z důvodu záměny vydává ministerstvo kultury SR, z jiných důvodů ve výjimečných případech vydává souhlas vláda SR. Povolení na dočasný vývoz vydává zřizovatel nebo zakladatel muzea či galerie. Pokud předmět nemá muzejní hodnotu nebo galerijní hodnotu, ministerstvo v žádosti potvrdí, že se na předmět nevztahuje zvláštní režim právní ochrany ve vztahu k zahraničí a celní orgán propustí tento předmět do režimu trvalého vývozu bez vývozního povolení. Pokud má předmět muzejní hodnotu nebo galerijní hodnotu a ministerstvo s jeho trvalým vývozem souhlasí, vydá povolení na trvalý vývoz. Podrobné informace k vývozu výše uvedených předmětů lze získat i na internetové stránce Ministerstva kultury SR www.culture.gov.sk .

Cestování se zvířaty:
Při vstupu na území SR se zvířetem se musí prokázat pro zvíře pas (obdoba očkovacího průkazu), kde budou uvedeny záznamy o absolvovaní nutných očkování zvířete, atd. Další informace mohou turisté získat na adrese: www.svzsr.sk .

SR v roce 1992 podepsala mezinárodní dohodu CITES (Dohoda o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin), která zakazuje převoz ohrožených druhů živočichů a rostlin i jejich částí přes hranice.

Zbraně, střelivo:
Přepravu zbraní a střeliva je možno uskutečnit jen přes hraniční přechody, na kterých působí příslušníci cizinecké policie. Vývoz či dovoz zbraní a střeliva je dovolen jen na základě zbrojního průvodního listu, který na žádost vydávají diplomatické mise SR v ČR a příslušná oddělení policejního sboru.

Historie:

území Slovenska bylo osídleno od praváku (Gánovce, Barca, Moravany). Ve starověku se zde usadili Keltové a Dákové. V 1. stol. přišli Germáni. Za markomanských válek byly jižní oblasti Slovenska pod vlivem Říma. Od 6. století přicházeli Slované. Po roce 800 následovalo sjednocování kmenů a vznik státu spojený s christianizací; 833 – 836 Pribinovo Nitranské knížectví dobyto a připojeno k Velké Moravě. Po jejím pádu v roce 906 bylo Slovensko postupně ovládnuto Maďary. Od 11. století do roku 1918 bylo Slovensko součástí uherského království; a v jeho rámci od roku 1526 jako součást habsburské monarchie, . V severních oblastech, kterým se vyhnula turecká okupace, měla významné postavení spišská města se silnou německou menšinou. Od 19. stol. probíhala národní emancipace, spojená s vytvořením spisovného jazyka a protimaďarským vystoupením v roce 1848. Proces maďarizace, který byl už téméř dovršen, ukončilo vytvoření Československa 1918 po dohodě s emigrací (Pittsburská dohoda 30. 5. 1918) a na základě vůle domácí politické reprezentace (Martinská deklarace 30. 10. 1918). Za 1. republiky narůstaly autonomistické snahy spojené zejm. s A. Hlinkou a jeho stranou (viz též slovenský autonomismus). Po mnichovské dohodě v roce 1938 získalo Slovensko v rámci Česko-Slovenska autonomii. 14. 3. 1939 byla na Slovensku vyhlášena samostatná Slovenská republika. Po roce 1945 bylo Slovensko znovu součástí Československa. V roce 1968 de iure federalizace Československa. Ani federativní uspořádání 1990 – 92 v rámci ESFR však emancipační snahy neuspokojilo; na základ volebních výsledků 1992 a jednání politických reprezentací vítězných stran (od září 1992 se diskutovalo o problémech dělení a 1. 10. 1992 byl Federálním shromážděním ČSFR přijat zákon o způsobu zániku federace, 13. 11. 1992 zákon o dělení majetku federace a 25. 11. 1992 zákon o zániku státu) došlo k 1. 1. 1993 k rozdělení Československa a vzniku samostatné Slovenské republiky.

Výsledky hledání
Trenčianské Teplice - Hotel Flóra
starstarstar
vlastní -
Bez stravy, Snídaně, Polopenze
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 4.7.2018 5 dní Polopenze vlastnívlastní 135 Kč Detail
 5.7.2018 5 dní Polopenze vlastnívlastní 135 Kč Detail
 6.7.2018 5 dní Polopenze vlastnívlastní 135 Kč Detail
Apartmány a chatky Podhájska II.
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 26.1.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 380 Kč Detail
 2.2.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 380 Kč Detail
 9.2.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 380 Kč Detail
Bratislava s plavbou
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 13.5.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 410 Kč Detail
 22.9.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 410 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.12.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 446 Kč Detail
Jánošikovy diery
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 2.6.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 470 Kč Detail
 6.10.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 470 Kč Detail
Vila Anna
vlastní -
Bez stravy, Snídaně
Vila
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 26.1.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 480 Kč Detail
 2.2.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 480 Kč Detail
 9.2.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 480 Kč Detail
Podhájska
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 24.2.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 480 Kč Detail
 10.3.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 480 Kč Detail
Vila pri Váhu
vlastní -
Bez stravy
Chata
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 4.5.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 480 Kč Detail
 11.5.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 480 Kč Detail
 18.5.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 480 Kč Detail
Apartmány Bešeňová - Tomáš
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 2.4.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 527 Kč Detail
 3.4.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 527 Kč Detail
 4.4.2018 3 dny Bez stravy vlastnívlastní 527 Kč Detail
Apartmány Holiday Village Senec
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.1.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 530 Kč Detail
 18.1.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 530 Kč Detail
 19.1.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 530 Kč Detail

další nabídky >