Rusko - dovolená 2017 - 2018

Detail státu

Rusko Rusko - transparent

Nabízíme 83 ubytovacích kapacit za cenu 7 250 Kč - 212 990 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

Kolik mýtů a bájí často slýcháte o situaci v největší zemi světa – Ruské federaci. Dáme Vám šanci se přesvědčit, že pravda je úplně jinde. Rusko dnes míří mílovými kroky mezi vyspělé světové ekonomiky. Ještě před deseti lety by rychlý přechod od více jak sedmdesát let dlouhého komunistického experimentu k fungujícímu tržnímu systému čekal jen málokdo. Totéž platí o historických centrech Moskvy a Petrohradu, kterými dnes proudí desetitisíce turistů ze západní Evropy, Asie i Ameriky. Po dlouhé pauze se vracejí i naši turisté a věřte, že Rusové nás mají rádi!

[Zobrazit více informací o Rusku]

Oficiální název:

Ruská federace

Hlavní město:

Moskva

Časové pásmo:

proti ČR +2  -  +12 hodin

Jazyky:

ruština (87%), tatarština, ukrajinština, čuvaština  

Náboženství:

ruské pravoslaví (50%), muslimové, buddhisté  

Zdraví:

Pokud je občan ČR zdravotně pojištěn, asistenční služba, na kterou se v souvislosti s instrukcí obrátí, sama vybere vhodné zdravotní zařízení k ošetření či hospitalizaci. Lze též v akutních případech využít doporučení pracovníků ZÚ.
ZÚ ČR doporučuje všem občanům ČR při cestě do RF uzavřít příslušnou zdravotní pojistku.

Důležité kontakty:

volací kód tam:  007

volací kód zpět:  00420

přivolání požárníků : 01
přivolání policie: 02
záchranná služba a první pomoc: 03
hlášení úniku plynu: 04
ZÚ ČR Moskva: 007 095/251 05 40 - 5
007 095/250 22 25  

Elektřina:

220V/380V  

Podnebí:

V evropské části Ruska se podnebí příliš neliší podnebí v ČR. V asijské části Ruska je podnebí typicky kontinentální, které se vyznačuje velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí a možností náhlých zvratů počasí.

Moskva:

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty -6 -4 1 9 17 20 21 20 13 7 0 -3
Minimální teplota vzduchu -11 -11 -5 1 6 10 11 11 6 0 -4 -8
Průměrný počet dešť.dnů  3  2  2 3 4 5 7 5 4 3  3  3

Měna:

 

rubl (RUR) = 100 kopějek

Ceny se na různých místech Ruska liší až několikanásobně, ale obecně je v Ruisku o něco dráž než u nás. Velmi drahá je Moskva. Na Kamčatce jsou velmi drahé služby a většina jídla. Levné jsou na tržištich ryby, zejména když jsou tahy lososů. V cenách srovnatelných s našima nebo i o něco levnější je zelenina na tržištích. Ceny v Rusku jsou však velmi kolísavé.

Cestovní doklady:

V případě cest do RF při použití motorového vozidla doporučujeme řidičům vlastnit překlad českého ŘP do ruského jazyka, mezinárodní řidičské průkazy RF neuznává. Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá, aby byl řidič vybaven plnou mocí majitele vozidla k jeho užívání spolu s příslušnou poznámkou, že vozidlo může být vyvezeno do zahraničí. Všechny dokumenty doporučujeme opatřit překladem do ruského jazyka a překlad ověřit nejlépe diplomatickou misí RF v ČR. Považujeme za nezbytné, aby bylo motorové vozidlo pojištěno příslušnou pojistkou s mezinárodní působností. V této souvislosti upozorňujeme, že tzv. “zelená karta” pro území RF neplatí.

Vízum a vstupní formality:

 
Na základě rozhodnutí vlády Ruské federace č. 277 ze dne 29. dubna 2002 byl doplněn seznam územních částí Ruské federace s omezeným pohybem pro cizí státní příslušníky o část území Jamalo-něněckého autonomního okruhu v rozsahu linie Usť-Kara-Aksarka-Cholmy-Vyngapurovskij-Chaljasvej-Tibejsale až ke břehům řeky Taz, k pobřeží Tazovského zálivu, Obského zálivu, průlivu Malygina, Karského moře, Bajdarackého zálivu (s výjimkou osady Usť-Kara a lodní dopravy po řece Ob). Cizinci mohou vstupovat na tato území pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místně příslušných Ovirů s dostatečným předstihem.
Občané České republiky potřebují pro vstup na území Ruské federace ode dne 29. 5. 2000 vízum, a to po vypovězení bezvízové dohody platné od roku 1995. Ruská strana oznámila uvedenou skutečnost nótou Ministerstva zahraničních věcí ze dne 23. 5. 2000 jako reciproční krok po vypovězení výše uvedené dohody českou stranou.


O výdej ruského víza mohou občané České republiky požádat na diplomatických misích RF ( v ČR to jsou Velvyslanectví RF v Praze nebo Generální konzuláty RF v Brně či Karlových Varech ). Výdej ruského víza je těmito misemi obecně uskutečňován na základě pozvání, které je ověřeno departamentem konzulární služby MZV RF nebo místně příslušnými orgány ruské pasové policie, tzv. OVIRy, nebo voucheru. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje kontaktovat v této věci příslušnou diplomatickou misi RF v ČR předem (konzulární oddělení Velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6, tel. 233 375 650, 233 379 473, fax: 233 371 492, e-mail: embrus@tiscali.cz, úřední hodiny: 09.00 - 13.00 (Pon, St, Pá), Generální kozulát RF v Brně, Hlinky 142 b, 603 00 Brno, tel. 543 232 157, fax 543 244 429, e-mail: gkbrno@iol.cz, úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Pon, St, Pá) nebo Generální konzulát RF v Karlových Varech, Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 221 325, fax: 353 226 261, e-mail: gkkv@iol.cz, úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá).

Při vstupu na území RF jsou cizinci povinni převzít a vyplnit tzv. migrační kartu, která má dvě části
(A a B). Část A je odebírána cizincům ihned při vstupu na území RF a část B se odevzdává při odjezdu z RF. Část B musí obsahovat záznam orgánů MV RF o registraci pobytu, a to následovně (nejpozději do 3 pracovních dnů se musí cizinec přihlásit při pobytu delším než 3 dny na území RF):

- registraci cizince bydlícího v ubytovacích zařízeních provádějí administrace těchto hotelů, ubytoven, hostelů
- cizinci ubytovaní v soukromí jsou povinni provést registraci na místně příslušných odděleních pasové policie RF, tzv. OVIR
- registrace dlouhodobých pobytů jsou prováděny odděleními OVIR, které jsou přímo předurčeny pro registrování cizinců dle místa jejich dlouhodobého pobytu v RF

V případě ztráty víza či jeho prodloužení je vhodné mít kontakty na zvoucí ruský subjekt, který musí požádat o vydání duplikátu víza a registrace v místě posledního pobytu cizince na území RF. Současně upozorňujeme na přísné postihy cizinců, kteří se na území RF zdržují nelegálně.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Celní a devizové předpisy:

  Dovoz a vývoz valuty z/na území Ruské federace upravuje federální zákon č. 173-FZ ze dne 10.12.2003 "O měnové regulaci a kontrole". Uvedený zákon byl novelizován a v souladu s jeho novelou platí v Ruské federaci od 31.7.2005 nová právní úprava, která stanoví pro fyzické osoby (rezidenty i nerezidenty) některé změny v oblasti dovozu a vývozu cizí nebo ruské měny. Jde zejména o následující:

- dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace;
- vývoz cizí měny a měny RF (rezidenti i nerezidenti) v hotovosti v hodnotě vyšší než 3 000 USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace (ve dvojím vyhotovení);
- vývoz měny v hotovosti v hodnotě 3000,- USD a nižší je osvobozen od celní deklarace či jiných úředních úkonů;
- vývoz měny v hotovosti v hodnotě přesahující 10 000,- USD je možný jen při předložení písemné celní deklarace a ostatních dokumentů dokládajících předchozí dovoz měny do Ruské federace v hodnotě nad 10 000,- USD;
- vývoz cestovních šeků v hodnotě nad 10 000,- USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.

Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF.

Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.

Historie:

V roce 882 vytvořily slovanské kmeny Kyjevskou Rusi. Jednotlivé státy bývalé Kyjevské Rusi musely čelit nájezdům Mongolů. V patnáctém století vznikl centralizované Velkoknížectví moskevské. Po roce 1613 nastoupili na ruský trůn Romanovci a vládli až do bolševické revoluce v roce 1917. Následující roku byla zatčena a popravena celá carská rodina. Až do roku 1920 probíhala na celém území Ruska občanská válka, která nakonec přivedla bolševiky k moci v celé zemi.  V roce 1991 zanikl Sovětský svaz a někdejší nejmocnější komunistické impérium se rozpadlo na samostatné státy. Přestože Rusko je dnes považováno za demokratickou zemi, dvě čečenské války v poslední době a masová perzekuce civilního obyvatelstva vrhla Rusko zpět do role rozpínavého a koloniálního státu.

Výsledky hledání
Okhtinskaya
starstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 30.3.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 7 250 Kč Detail
 6.4.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 7 490 Kč Detail
 13.4.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 7 490 Kč Detail
Brothers Karamazov
starstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 30.3.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 7 690 Kč Detail
 6.4.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 7 790 Kč Detail
 13.4.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 7 790 Kč Detail
Okruh Pobaltím s výletem do Helsinek
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.7.2018 8 dní Snídaně autobusautobus 8 990 Kč Detail
Nevsky Express
letecky Praha, Vídeň
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
4,4 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 26.1.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 9 130 Kč Detail
 2.2.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 9 130 Kč Detail
 9.2.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 9 130 Kč Detail
Petrohrad - Easy Fly
starstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 6.4.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 890 Kč Detail
 13.4.2018 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 890 Kč Detail
 1.12.2017 3 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 890 Kč Detail
Matička Moskva
starstarstar
letecky Praha
Snídaně
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 5.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 290 Kč Detail
 27.9.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 290 Kč-11 % Detail
Arbat house
starstarstar
letecky Praha, Vídeň
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
5,2 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 730 Kč Detail
 15.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 050 Kč Detail
 8.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 11 090 Kč Detail
Hotel Vera
starstarstar
letecky Praha, Vídeň
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 11 100 Kč Detail
 15.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 11 750 Kč Detail
 2.2.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyVídeň 12 080 Kč Detail
Ibis Paveletskaya
starstarstar
letecky Praha, Vídeň
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 650 Kč Detail
 15.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 650 Kč Detail
 22.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 650 Kč Detail
Ibis Moscow Dynamo
starstarstar
letecky Praha, Vídeň
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 720 Kč Detail
 15.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 720 Kč Detail
 22.12.2017 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 720 Kč Detail

další nabídky >