Libye - dovolená 2018

Detail státu

Libye Libye - transparent

za cenu - .

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

[Zobrazit mapu]

Libye – země po řadu let zahalená tajemstvími a opředená mnoha mýty se pozvolna otevírá světu. Dvěma největšími lákadly této nejbohatší země Afriky jsou antické památky severu a saharská poušt.
V době rozkvětu římské říše zde prosperovala Tripolitánie, obilnice Říma. Leptis Magna byla třetím největším městem římského impéria a dodnes můžeme obdivovat její velkolepost. Po právu je uznávaná jako nejvýznamnější antická památka Afriky. Stejně tak i jen o málo menší Sabrathu, která přečkala tisíciletí, ukryta pod jemným saharským pískem. Horský masiv Jebel Nafusa na severu země je pověstný svými ksary, opevněnými městy, a jižně od něj se táhnou už jen nedozírné pláně Sahary přerušované pouze řídkým osídlením v oázách, z nichž jsou nejznámější Ghadames a Ghat. A zde, uprostřed písečných dun, se nachází největší přírodní galerie skalních maleb, z nichž některé jsou staré až 20 tisíc let.

[Zobrazit více informací o Libii]

Oficiální název:

Libyjská arabská lidová socialistická džamáhiría

Hlavní město:

Tarábulus

Časové pásmo:

Jako v ČR 

Jazyky:

arabština

Náboženství:

sunnitští muslimové 97 %

Zdraví:

Státní zdravotnická zařízení mají mimořádně nízkou úroveň (nekvalifikovaný personál, nedodržování základních hygienických pravidel), absolutně nesrovnatelnou s evropským standardem.Státní sektor: první pomoc zdarma,soukromý sektor: kliniky Al Afja, Al Muchtar, Al Masarra, které v případě potřeby využívají izahraniční turisté.

Důležité kontakty:

Důležitá telefonní čísla (platí pro hlavní město)

- volací kód tam: 00218, hlavního města 021

-   "         "     zpět "  00420

- policie (An-Nadžda): 191 (193)

- Interpol: 4440930

- kriminální policie (Al-Amn aš-ša'abí): 3335985, 3333826

- dopravní policie (Vahdat al-murúr): 3336817

- záchr. služba - funguje špatně (Al-Is'áf al-musta'adžil): 3335000, 3339168

- úrazová nemocnice (Mustašfá al-havádis): 4442555-7

- "Oil Clinic" (Mustašfá tarík al-matár): 801 146-7

- letecká záchr. služba - funguje nahodile (Al-Is'áf at-táir): 607 329

- hasiči (Difá' ša'abí): 4448111-5

Elektřina:

 220 V/50Hz + adaptér

Podnebí:

Na severu země u pobřeží je většinou středomořské podnebí, na jihu a ve vnitrozemí je extrémní sucho s vysokými teplotami vzduchu. Teploty na severu dosahují v létě až 45°C s vysokou vlhkostí

vzduchu. V zimním období klesá teplota na 5 - 10°C, přičemž vysoká vlhkost vzduchu u pobřeží činí zimní období v Libyi nepříjemným. Na jaře a na podzim se v zemi vyskytují písečné bouře.

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 17 19 21 25 28 31 33 33 32 28 23 18
Minimální denní teploty 6 6 9 10 14 17 18 19 18 15 11 7
Průměrný počet dešť.dnů 6  3  2  1 1 1 0 1 1 2  5  7

Měna:

libyjský dinár (YER)

Cestovní doklady:

Cestující do Libye musí být vybaven cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobou pobytu a platným libyjským vízem. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, jakož i razítka izraelské hraniční kontroly.

Existuje předpis o nutnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru HIV. V praxi se již delší dobu při hraničním odbavení na letištích a na pozemních přechodech nevyžaduje, i když předpis je stále platný. V závislosti na momentálním rozhodnutí službu konajících úředníků však může být někdy vyžadováno jiné zdravotní potvrzení (např. potvrzení o očkování).

Při cestě vlastním vozem je vyžadován mezinárodní technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz (formality na hranicích značně urychlí, je-li k dispozici překlad těchto dokladů do arabštiny).

Vízum a vstupní formality:

Občané ČR potřebují k cestě do Libye vízum. Libyjské vízum je možno získat v Lidové kanceláři Libye v Praze (Lidová kancelář = velvyslanectví), na libyjských hranicích není možno při individuální cestě vízum obdržet (problematika skupin - viz níže).

K podání žádosti o vízum již nemusí být cestovní pas (dle oficiální informace libyjské strany z května 2005) vybavený dříve požadovaným překladem do arabštiny (tzv. „arabizace pasu“, kterou provádělo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor států Blízkého východu a Afriky).

Použitelnost víza vydaného libyjským zastupitelským úřadem v Praze je omezena na dobu 1 - 3 měsíců, platnost maximálně 3 měsíce (jedná-li se o návštěvu či jiný druh krátkodobého pobytu, nelze toto vízum dále prodloužit).

Vízum lze obdržet pouze na základě pozvání fyzické či právnické osoby (libyjské nebo v Libyi legálně působící). Toto pozvání musí být v Libyi postoupeno Úřadu pro pasy a imigraci (Idárat Ul-Džavázát va Al-Hidžra), který se poté obrátí s pokynem k udělení víza na příslušný ZÚ Libye.

Do Libye v současné době v zásadě není možné přicestovat za účelem zcela individuální turistiky. Zájemci o turistickou cestu do této země tak mohou volit ze dvou variant skupinové turistiky:

a) koupě zájezdu u některé ze specializovaných českých CK - tyto kanceláře již mají navázanou nezbytnou spolupráci s libyjskými „partnerskými“ CK, které dobře znají místní podmínky a zabezpečí pro turisty nejen vstupní víza, nýbrž i nezbytný pobytový standard a doprovod

b) „neorganizovaná“ skupinová turistika - dle stávajících předpisů je „neorganizovaná“ turistická cesta do země možná pouze ve skupině, jež čítá minimálně 4 osoby. Takováto „neorganizovaná“ skupina se však stejně musí (minimálně z důvodu zajištění víz) před svým odjezdem obrátit na některou z libyjských cestovních kanceláří. Během pobytu pak musí návštěvníci počítat s tím, že dle stávajících předpisů budou i v tomto případě cestovat po Libyi pod „patronací“ (tzn. za doprovodu) zástupců této CK.

V případě skupinové turistiky je nyní již možné (na rozdíl od turistiky individuální) získat na libyjských hranicích tzv. skupinové vstupní vízum. Podklady nezbytné pro udělení tohoto typu vstupního víza zajišťuje partnerská libyjská CK ještě před příjezdem skupiny, takže vlastní odbavení na hranicích je po kontaktu skupiny a zástupce libyjské CK většinou již relativně rychlé a bezproblémové (pohybuje se okolo 30 minut).

Vlastnictví finančních prostředků - od 15.8.2005 jsou návštěvníci jakékoliv státní příslušnosti (dokonce i pokud pro ně platí bezvízový styk) povinni při vstupu do Libye na požádání prokázat, že vlastní finanční prostředky v minimální výši 500 LYD (necelých 400 USD) či ekvivalent této sumy v jiné volně směnitelné měně. V opačném případě jim může být imigračními orgány odepřen vstup do země.

Z uvedené povinnosti prokazovat finanční prostředky k pobytu jsou vyjmuty následující skupiny návštěvníků:

· turistické skupiny, jejichž pobyt je zprostředkován některou z cestovních kanceláří

· osoby cestující do země v rámci oficiální návštěvy

· osoby cestující do země za účelem studia

· osoby cestující do země na základě oficiálního pozvání

· osoby hodlající pobývat v zemi dlouhodobě jako návštěvníci za předpokladu, že zvoucí (rezidentní) osoba se písemně zaváže k úhradě nákladů spojených s pobytem návštěvníka.

Přihlašovací povinnost - každý cestující se po příjezdu do země musí přihlásit na výše zmíněném Úřadu pro pasy během 7 dní od překročení státní hranice, poplatek za registraci (trojúhelníkové razítko + kolek) je LYD 5,00. Veřejná ubytovací zařízení (hotely) registraci zařizují sama.

Pozn.: Vzhledem k častým změnám se doporučuje před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Libye, zda se podmínky pro přicestování do země a pobyt v ní nezměnily.

Celní a devizové předpisy:

Platí absolutní zákaz dovozu:

- alkoholických nápojů (včetně piva a vína)

- potravin (včetně konzervovaných), přísně je kontrolován dovoz vepřového masa nebo výrobků z něj

- zboží izraelského původu

- video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v souladu s islámskou morálkou," v praxi je zákaz realizován plošně a materiál je zabavován.

Platí omezení dovozu:

- 200 ks cigaret nebo 250 gr. doutníků nebo 250 gr. tabáku

- 1/4 litru parfému

- teoreticky existuje předpis na dovoz a vývoz zboží (i dárků) v hodnotě max. LYD 20,00 (s výjimkou výrobků ze zlata), jehož dodržování je na benevolenci službu konajících úředníků, většinou se v praxi nedodržuje.

Volně směnitelná měna může být dovezena bez omezení, měla by však být deklarována na hranicích a každá následná směna poté potvrzena na deklaraci bankou, vyvezen smí být pouze zůstatek deklarované částky (v praxi nyní není plošně vyžadováno).

Vývoz místní měny je povolen pouze do hodnoty LYD 20,00.

Doklady nezbytné pro dovoz zvířat:

- mezinárodní veterinární certifikát ve dvojím vyhotovení s fotografií, jeho překlad do arabštiny (bezinfekčnost + vzteklina)

- potvrzení z okresního úřadu (nesmí být starší než tři dny), že v oblasti, odkud zvíře pochází, se nevyskytuje žádná infekční choroba nebo epidemie (opět s překladem do arabštiny).

Historie:

Původně foinické osady byly od 8. století př. Kr. kolonizovány Řeky. Od roku 429 bylo zřízeno panství Vandalů, které bylo ukončeno roku 534 vpádem Byzance. Dále území pod vládou aghlabovské dynastie, poté součást říše Fátimovců. V 16. století bylo území připojeno k turecké říši, roku 1551 se připojená oblast stala tureckým vazalským státem pod jménem Tripolis. V roce 1913 byla Libye anektována Itálií a roku 1922 uzavřely dva polonezávislé státy Tripolsko a Kyrenaika pakt proti Itálii, avšak italská koloniální správa byla roku 1922 obnovena. Roku 1951 bylo po dlouhých jednáních vyhlášeno nezávislé Libyjské království. Království se stalo roku 1963 unitárním státem. V roce 1969 proběhl státní převrat při kterém byla svržena monarchie a vyhlášena Libyjská arabská republika. Od počátku 70. let začalo sbližování se sovětským blokem. V roce 1977 zavedena "přímá vláda mas" a posílena diktatura Maummara Kaddáfího.