Finsko - dovolená 2018

Detail státu

Finsko Finsko - transparent

Nabízíme 20 ubytovacích kapacit za cenu 8 890 Kč - 92 300 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

[Zobrazit mapu]

FinskoFinská republika (zastarale Čuchonsko, finsky: - je severská země v severovýchodní Evropě, kterou omývá Baltické moře na jihozápadě, Finský záliv na jihovýchodě a Botnický záliv na západě. Finsko sousedí na souši s Ruskem na východě, Švédskem na severozápadě a Norskem na severu a na moři má společnou hranici navíc s Estonskem. Pod finskou suverenitu patří také souostroví Ålandy na jihozápad od pobřeží, které však má rozsáhlou autonomii.

Moderní skandinávská země má zcela jistě co nabídnout a zdejší příroda je vskutku úchvatná.

Finsko však není jen úchvatná příroda, je to i ekonomicky silný stát, který světu dokazuje, že i průmysl je možné rozvíjet v souladu s ochranou přírody.

[Zobrazit více informací o Finsku]

Oficiální název:

Finská republika

Hlavní město:

Helsinky

Časové pásmo:

Oproti ČR + 1 hodina

Jazyky:

finština, švédština

Náboženství:

luteráni 89 %, pravoslavní 1 %, bez vyznání 9 %

Zdraví:

Mezi ČR a Finskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, platí však obecné zásady EU. Česká zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní péči svému pojištěnci v rozsahu a za podmínek publikovaných např. Centrem mezistátních úhrad - www.cmu.cz. Doporučujeme, aby se cestující do Finska o těchto podmínkách před cestou informovali u své zdravotní pojišťovny, nebo na stránkách Centra mezistátních úhrad. Informaci o specifikách úhrad zdravotní péče ve Finsku zveřejňuje centrum na webové stránce - www.cmu.cz/eu/finsko.htm. Přes uvedené možnosti, které vznikly po vstupu do EU, doporučujeme i nadále, aby cestující uzavírali komerční cestovní připojištění.

Důležité kontakty:

Základní nouzové číslo: 112 (ambulance)

Pohotovostní číslo policie: 10022

Volání na tato čísla je po celém Finsku bezplatné.

Czech Direct (hovor na účet volaného v ČR): 0800110420

Centrála Western Union (služba pro rychlé zaslání peněz z ČR): 060015525

Elektřina:

230 V (cest. redukce)

Podnebí:

mírný pás

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty -3 -2 1 7 15 18 21 17 13 7 2 -1
Minimální denní teploty -8 -9 -5 0 5 10 11 10 6 2 -2 -6
Průměrný počet dešť.dnů  4  4  4  3 4 4 6 6 6 6  6

Měna:

Euro (EUR) = 100 centů

Cestovní doklady:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Řidiči musí mít řidičský průkaz (stačí český, mezinárodní se nevyžaduje), technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. Pokud občané cestují jiným automobilem než svým vlastním (půjčeným od příbuzných, z půjčovny, na leasing), budou po nich finští pohraničníci velmi pravděpodobně požadovat nějaký doklad o tom, že jsou oprávněni vozidlo užívat. Doporučuje se proto mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozidla (nejlépe v angličtině, finštině nebo švédštině).

Vízum a vstupní formality:

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Bude-li doba Vašeho pobytu ve Finsku delší než 3 měsíce, podléháte povinnosti svůj pobyt registrovat na místní policii. Pokud se chystáte ve Finsku pobývat dlouhodobě, informujte se předem na podmínky pobytového režimu buď na stránkách imigračního úřadu www.uvi.fi, Ministerstva práce www.mol.fi. nebo přímo na velvyslanectví Finska v ČR

Od 1.1.2003 jsou na všech finských letištích podrobována všechna zavazadla speciální bezpečnostní kontrole, včetně prosvěcování. Příslušní pracovníci letišť jsou oprávněni odstranit ze zavazadel zakázané předměty a látky, ale i další předměty a látky, pokud usoudí, že by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Zavazadlo je po otevření opatřeno informací pro jejího majitele. Pokud je zavazadlo uzamčeno a jeho majitele není možno dostihnout, musí být při jeho otevření dva bezpečnostní pracovníci letiště. Seznam látek a předmětů, které je zakázáno dávat do zavazadel, si je možno přečíst na letence a další informarmace je možno získast na internetových stránkách Finské letecké správy www.ilmailulaitos.fi.

Celní a devizové předpisy:

Kromě pohonných hmot je možné ze zemí EU do Finska dovážet bez nutnosti platit dodatečnou daň neomezené množství zboží určeného pro vlastní potřebu. Výjimka se týká tabákových výrobků, kde je množství po dobu platnosti přechodného období omezeno. V případě alkoholu, tabáku a kávy je potřeba vzít do úvahy platné věkové limity. Pokud vstupujete na území Finska ze země, která není členem EÚ, např. z Ruska, platí stanovené limity uvedené na stránkách celní správy www.tulli.fi.Stejné limity jako pro dovoz ze zemí mimo EU jsou uplatňovány na dovozy z Alandských ostrovů a z Kanárských ostrovů.

Věkové limity:

alkoholické nápoje ( 22% a silnější ) - 20 let

aperitivy, vína, pivo ( 22% a slabší ) - 18 let

tabák - 17 let

káva a kávové přípravky - 15 let

Pro dovoz z ČR platí po dobu přechodného období následující limity pro tabákové výrobky : 200 ks cigaret (omezení platí do 31.12. 2007), nebo 100 ks krátkých doutníků (max. 3 g/ks), nebo 50 ks doutníků, nebo 250 g tabáku (omezení platí do 31.12. 2006).

Pokud návštěvník přiváží větší než povolené množství, musí prokázat, že tyto tabákové výrobky nabyl ve státě, jehož se uvedená omezení netýkají.

V osobním automobilu a motocyklu je možno volně dovézt kromě plné nádrže navíc ještě kanystr s maximálně 10 l pohonných hmot stejného typu.

Bez povolení se nesmějí dovážet omamné látky, střelné zbraně a radioaktivní látky. O případném dovozu léků je možno se informovat na internetové adrese www.laakelaitos.fi.

Psi a kočky musí mít veterinární potvrzení (nejlépe v angličtině) o očkování proti vzteklině, které musí být starší než 1 měsíc a nesmí překročit 12 měsíců (vakcína musí být na seznamu ve Finsku povolených vakcín), a o tom, že zvíře dostalo dávku léku proti tasemnici nejméně 1 den a nejvíce 3 dny před překročením hranic.

Králíky a jiné drobné hlodavce, např. morčata, křečky, krysy a myši, je možno přivézt bez povolení. Dovoz chráněných a většiny nechráněných rostlin a zvířat je bez povolení zakázán. Doporučuje se předem informovat na Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství Finska (tel. 003589-16053387 nebo 16053382).

Ptáky je možno dovážet pouze s povolením Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství Finska.

Pro dovážené zvíře je možno dovézt léky pouze na jeden měsíc - léky nelze dovážet do země bez zvířete, pro které jsou určeny. Dovážené léky nesmí obsahovat omamné látky.

Informace o celních předpisech je možno najít na internetové adrese www.tulli.fi.

Historie:

Území Finska bylo původně součástí Švédska a Ruska. Roku 1809 však Švédsko svou část země ztratilo ve prospěch Ruska. 6. 12. 1917 vyhlásilo Finsko nezávislost vůči Rusku a stalo se samostatnou republikou. V průběhu 30. let si však získalo pověst malého hrdého národa, který jako jediný platil své dluhy USA. Roku 1939 vypukla Zimní válka, kterou po 100 dnech vyhrála mnohonásobná ruská přesila a Finsko bylo nuceno postoupit Rusku požadovaná území (Karélii). Roku 1941 však za pomocí Německa  Karélii získalo zpět. Roku 1944 Finsko podepsalo mírovou smlouvu se Sovětským svazem a roku 1995 bylo připojeno k Evropské unii.

Výsledky hledání
Eurovíkend Helsinky
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 890 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 890 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 890 Kč Detail
Cumulus City Hakaniemi
starstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 900 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 900 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 900 Kč Detail
Haaga Central Park
starstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 900 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 900 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 8 900 Kč Detail
Předvánoční Helsinki
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 250 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 250 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 250 Kč Detail
Hotel Anna
starstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 590 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 590 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 590 Kč Detail
Silvestr v Helsinkách
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 29.12.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 9 590 Kč Detail
Radisson Blu Royal
starstarstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 490 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 490 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 490 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 11.8.2018 8 dní Bez stravy autobusautobus 10 550 Kč Detail
Prodloužený víkend v Helsinkách
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 19.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 800 Kč Detail
 26.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 800 Kč Detail
 2.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 10 800 Kč Detail
Kämp hotel
starstarstarstarstar
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 13 200 Kč Detail
 27.7.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 13 200 Kč Detail
 3.8.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 13 200 Kč Detail

další nabídky >