Čína - dovolená 2017

Detail státu

Čína Čína - transparent

Nabízíme 79 ubytovacích kapacit za cenu 26 077 Kč - 119 990 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

Čína

Hainan je jediný čínský tropický ostrov je často porovnáván s Havají, ale na ostrov Hainan je třeba pohlížet jako na oblast s její jedinečnou krásou a charak terem. Jako ostatní tropické ostrovy i Hai nan nabízí návštěvníkům čisté blankytně modré moře, bílé písčité pláže, zelená pohoří a tropickou květenu. Ale unikátní historie této části Číny, množství a osobitá různorodost původního obyvatelstva a jejich touha stát se mezinárodním turistickým centrem smíchaly dohromady jedinečnost tohoto ostrova.

Peking- Hlavní město Číny prošlo bouřlivou historií, jehož počátky lze spatřovat už před třemi tisíci lety. Postupem let se neustále rozšiřovalo a získávalo na významu, proto se stalo terčem výbojů sousedního Mongolska. Snoubí se zde historie se současností, moderní stavby vyrůstají vedle staletých památek. Hlavní atrakcí je Zakázané město z 15. století v srdci metropole, sídlo císařů. Od ostatních částí města bylo odděleno mohutnými příkopy a hradbami. Směl se tu zdržovat jen císař s doprovodem, ostatním smrtelníkům sem byl vstup pod hrozbou smrti přísně zakázán. Za vysokými zdmi jsou skryty honosné paláce s devíti tisíci místnostmi, chrámy, modlitebny, svatyně. V útrobách paláce dnes má své místo tisíce krásných exponátů, které dokumentují luxus, v jakém čínští vládci žili. Z čínské metropole se pořádají zájezdy k Velké čínské zdi, jedinému lidskému dílu, které je z vesmíru viditelné pouhým okem. Údaje o délce zdi se liší, protože se vine před údolí i pohoří a její součástí je mnoho doprovodných hradeb. Vzdušná čára mezi oběma koncovými body měří téměř 2500 kilometrů, zeď může mít údajně až sedm tisíc kilometrů.

Tai-Wan- Taiwan se nachází zhruba 160 km od jihovýchodního pobřeží pevninské Číny přibližně v polovině cesty mezi Japonskem a Filipínami. Hlavní ostrov je 394 km dlouhý a v nejširším místě široký 144 km. Pět taiwanských horských hřebenů zaujímá polovinu celkové rozlohy ostrova. K dalším významným rysům ostrova patří nečinné sopečné hory, podhůří, náhorní planiny, pobřežní nížiny a údolí. Taiwan má subtropické podnebí v severní části a tropické na jihu s průměrnými teplotami pohybujícími se od 28 °C v červenci po 14 °C v lednu. Léta začínají v květnu a trvají do září, jsou zpravidla horká a vlhká. Krátké mírné zimy trvají od prosince do února a sněží zpravidla jen na vrcholcích hor. Každoročně Taiwan zasáhnou tři až čtyři tajfuny.

Tibet - Tibet je magický svět nad oblaky, střecha světa, nekonečné horské hřebeny, větrem ošlehané tváře domorodců. Modlitební praporce ve větru, zlaté čhorteny, modlitební mlýnky a nadpozemsky průzračný vzduch. Tibet, nedostupná země tvrdých přírodních podmínek i hluboké filozofie. Starobylá kultura, nedávno téměř vymazaná z mapy světa, o které západní svět donedávna nevěděl téměř nic. I přes postupující počínšťování si Tibet uchovává svoji svébytnost. Vydejte se s námi na horské pláně se zářivými bělavými štíty, tyrkysovými jezery a barvitými kláštery. Možná, že při sklenici tibetského slaného čaje či loku čangu na Vás též dýchne závan neskutečna, přelud a kouzlo Tibetu.

[Zobrazit více informací o Číně]

Hlavní město:

Peking

Časové pásmo:

proti ČR + 7 hodin

Jazyky:

čínština(kantonština, mandarin), anglicky se lze domluvit pouze v turistických centrech a hotelech

Náboženství:

ateisté a čínské tradiční

Zdraví:

Zdravotnická zařízení v ČLR požadují hotovostní platbu nákladů za veškerá ošetření občanů ČR, kteří nejsou připojištěni u renomovaných evropských pojišťoven. Ve srovnání s cenami v našem zdravotnictví jsou léčebné výlohy v ČLR vyšší. Doporučujeme se před uzavřením pojistky řádně seznámit s podmínkami pojištění, a především s možnostmi jeho uplatnění v ČLR. Za vhodné považujeme např. "Evropské cestovní pojištění" ( Praha 1, Kozí 5, tel. 21860114, fax 21860100). Dále má ZÚ kladné zkušenosti s pojišťovnami AXA Assistence a World Care. Seznam zdravotnických zařízení je k dispozici na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky či na Velvyslanectví České republiky v Pekingu.

Důležité kontakty:

volací kód tam: 0086

volací kód zpět:  00420

Policie 110
Požární služba 119
Záchraná služba 120
Informace o tel. číslech 114
Beijing Tourism Administrative Bureau 6515 8844
Přesný čas 117
Předpověď počasí 121

Elektřina:

220 V, doporučuje se přibalit do zavazadla univerzální adaptér, neboť elektrické zásuvky neodpovídají vždy evropskému standardu.

Podnebí:

Na jihu subtropické místy až tropické monzunové klima s vysokými teplotami (průměrná lednová teplota v Kantone 13,5° C, a v červenci 29° C). Na východě teplé mírné, na severu s více chladnějšími zimami. Ve vnitrozemí stepní a pouštní klima s extrémními teplotními rozdíly. V Tibetu je suché a chladné horská klima; průměrná teplota v Pekingu je v červenci 26° C a v lednu -4,° C.

 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 1 3 11 19 25 29 30 28 25 18 9 2
Minimální denní teploty -8 -5 2 8 13 18 22 20 15 8 0 -5
Průměrný počet dešť.dnů  0 0  0  1 2 5 15 11 4 1  1  0

Měna:

juan (Y) = 100 fenů, platební karty jsou přijímány jen v mezinárodních hotelích.

Cestovní doklady:

Při vstupu na území ČLR je občan ČR povinen předložit cestovní pas, platný o 180 dní déle než je předpokládaná doba pobytu. Na území ČLR nelze vstupovat osobními motorovými vozidly bez zvláštního povolení. To lze získat pouze prostřednictvím čínského partnera, který by společně s uživatelem vozidla požádal čínské orgány o povolení vstupu a výstupu předem uvedenou trasou a hraničními přechody. Vzhledem k nerozvinuté silniční síti a velkým vzdálenostem není individuální automobilová turistika v ČLR praktikována.

Vízum a vstupní formality:

Pro občany ČR platí vízová povinnost. Žádost o udělení čínského víza se podává na Velvyslanectví ČLR v Praze na adrese: 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Pelléova 18 (tel.224 322 235, 233 028 898)

Formality při podání žádosti o vízum ČLR:
1. platný cestovní doklad
2. vyplněná žádost o udělení víza a přiložené 2 fotografie
3. předložení dokladů relevantních pro požadovaný druh víza
4. v případě cesty za účelem turistiky prokázání dostatečných finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s pobytem
Správní poplatek za udělení víza není hrazen v hotovosti u ZÚ ČLR, ale formou složení požadovné sumy na bankovní účet ZÚ ČLR v Praze. Víza jsou vyřizována za 5 pracovních dnů. Spěšná víza jsou vyřizována za 2-3 pracovní dny, expresní víza tentýž den.

Kategorie víz:
D - trvalý pobyt
Z - pracovní vízum
X - studium a stáže v ČLR
F - výzkum, přednášky, kulturní a vědecko technická výměna
L - turistika, návštěvy příbuzných, krátkodobé obchodní cesty
G - tranzit
C - průvodčí mezinárodních vlaků, posádka letadel a lodí
J-1 stálý zahraniční zpravodajům akreditovaný v ČLR
J-2 krátkodobý zahraniční zpravodaj (novinář)

Po příjezdu do ČLR je možné vízum typu L prodloužit o nezbytně nutnou dobu, je-li žádost doložena odůvodňujícími doklady. Poplatek i rychlost vyřízení žádosti je variabilní podle místa podání žádosti. Žádosti o prodloužení víza jsou v Pekingu vyřizovány během 5 pracovních dní. Překročení délky povoleného pobytu (platnosti víza) je sankcionováno pokutou. Bez platného víza hotely a jiná ubytovací zařízení striktně odmítají poskytnout cizinci ubytování.

Žádosti o dlouhodobý pobyt lze podávat pouze u ZÚ ČLR v zahraničí.

Při vstupu na území „ČLR je cizinec povinen vyplnit formulář “arrival card”. Ve formuláři je od cizince požadováno vyplnění následujících dat:
a) jméno a příjmení
b) národnost
c) č. cestovního dokladu
d) č. čínského víza a místo udělení
e) doprovázející osoby
f) č. dopravního spoje nebo letové linky, kterou cizinec do ČLR přijíždí
g) zaměstnání
h) plánovaná adresa pobytu v ČLR
i) podpis

Při vstupu na území ČLR je každý cizinec povinen také vyplnit formulář o svém stávajícím zdravotním stavu “Quarantine Declaration Form on Entry”. Cizinci, kteří do ČLR přijíždějí z oblastí, ve kterých se vyskytuje žlutá zimnice, jsou povinni předložit potvrzení o skutečnosti, že byli proti této chorobě očkováni. Cizincům, kteří jsou nositeli viru HIV, a dále cizincçm trpícím pohlavní chorobou, leprou, duševní poruchou (?!) nebo otevřenou plicní tuberkulózou není umožněn vstup na území ČLR.

Hotely a ubytovací zařízení vyřizují registraci cizince automaticky na základě předložení cestovního pasu s platným vízem nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Zdržují-li se cizí státní příslušníci v čínských rodinách nebo u cizích státních příslušníků dlouhodobě pobývajících na území ČLR, mají povinnost se do 24 hodin od příjezdu registrovat na příslušném oddělení policie. Jsou-li cizí státní příslušníci ubytováni u občanů ČLR žijících v odlehlých venkovských oblastech vzdálených od správního centra, je tato lhůta prodloužena na 72 hodin. Na děti do 16 let věku, jsou-li uvedeny v CP rodiče, se přihlašovací povinnost nevztahuje.

Upozornění: Vízum ČLR je rovněž nutné vstupuje-li občan ČR do Čínské lidové republiky z území Hongkong SAR či Macao SAR.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Celní a devizové předpisy:

V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Na hraničních přechodech toto opatření není aplikováno. Nelze vyvážet čínskou měnu. Dovoz i vývoz valut je nutné deklarovat. Dovážet lze libovolné množství valut. Vyvážet lze valuty v maximální nominální hodnotě 10000 USD. Při turistických cestách je uplatňován zákaz dovozu ovoce a zeleniny z cizí země a zákaz vývozu starožitností (předměty starší 100 let) a vzácných druhů flóry a fauny.

Historie:

Stát s nejdelší kontinuitou civilizace na světě, je označován jako říše středu. Nejstarší osídlení je z doby před 1,5 mil. – 850 000 lety. První státní útvary Sia, Šang-Jin, v Číně vznikaly od přelomu 3. a 2. tis. př. n. l. kolem řek Chuang-che a Jang’c’. Severní, západní a jižní oblasti dnešní Číny byly osídleny nečínskými kmeny. Od 4. stol. př. n. l. ve velkých státech nastala nová centralizace moci, v roce 221 př. n. l. Bylo území Číny sjednoceno dynastií Čchin (odtud název Čína ve většiny evropských jazyků). Za dynastie Chan bylo území rozšířeno téměř do současných hranic a otevřena cesta na západ (hedvábná cesta). Ve 4. – 6. stol. n. l. severní Čína ovládána státy vytvořenými kočovníky z Mongolska a sibiřských stepí. Ve 13. – 14. stol. Trvala nadvláda Mongolů (Jüan), byly navázány styky s Evropou (Marco Polo). Za poslední národní čínské dynastie Ming se v Číně usazovali evropští obchodníci a přicházeli misionáři. V 17. stol. byla Čína dobyta Mandžuy , a od zač. 19. stol. sílila expanze evropských mocností (opiové války) a Japonska. V roce 1912 byla svržena dynastie Čching a vyhlášena čínská republika. Do roku 1928 byla země rozdělena na soupeřící územní celky, a sjednocena až pod Čankajškovým vedením. V letech 1932 – 45 za japonské okupace severovýchodní Číny (vznikl loutkový stát Mandžusko) a po roce 1937 i dalších oblastí ve východní Číny. V letech 1945 – 49 proběhla občanská válka, která skončila vítězstvím komunistů vedených Mao Ce-tungem; V roce 1949 byla založena ČLR. Čankajškovi stoupenci se usadili na Tchaj-wanu. V květnu 1951 na základě tzv. “mírové smlouvy” připojen Tibet. V 50. a 60. letech proběhla vážná hospodářská a politická krize, která vyústila do občanské války na konci 60. let. V 60. letech docházelo k pohraničním ozbrojeným konfliktem s Indií a SSSR. Od přelomu 70. a během 80. let probíhala hospodářská reforma. K 1.7.1997 přešel pod správu Číny Hongkong jako oblast se zvláštním statutem, a od roku 1999 přešlo pod správu Číny též Macao. Čína je nezávislý stát, republika. Nejvyšším orgánem státní moci a jediným zákonodárným sborem je jednokomorové národní shromáždění.

Výsledky hledání
Čína - orientální express
starstarstar
letecky Varšava
Dle programu
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 5.9.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 26 077 Kč-4 % Detail
 10.10.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 26 077 Kč-4 % Detail
 22.8.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 29 129 Kč-2 % Detail
Malá Tibetská ochutnávka
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 2.11.2017 8 dní - kombinovanákombinovaná 26 500 Kč Detail
 2.4.2018 8 dní - kombinovanákombinovaná 26 500 Kč Detail
 8.4.2018 8 dní - kombinovanákombinovaná 26 500 Kč Detail
Čína jako nikdy předtím
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.8.2017 8 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 28 990 Kč Detail
 24.9.2017 8 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 28 990 Kč Detail
 28.9.2017 8 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 28 990 Kč Detail
Čína
letecky Praha
Dle programu
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 24.10.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 29 990 Kč Detail
Malý okruh Čínou
LM
letecky Praha
Polopenze
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.7.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 29 990 Kč LM Detail
 5.8.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 29 990 Kč LM Detail
 9.9.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 32 990 Kč Detail
Lákavá Čína
starstarstar
letecky Praha, Vídeň, Mnichov, -
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 26.6.2017 7 dní Snídaně leteckyleteckyMnichov 34 860 Kč Detail
 26.6.2017 7 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 34 860 Kč Detail
 26.6.2017 7 dní Snídaně leteckyletecky- 34 860 Kč Detail
Čína - v zemi zlatého draka
LM
starstarstar
letecky Varšava
Dle programu
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 28.9.2017 12 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 36 158 Kč-2 % Detail
 5.10.2017 12 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 36 158 Kč-2 % Detail
 12.10.2017 12 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 36 158 Kč-3 % Detail
Peking a Velká čínská zeď
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 24.9.2017 7 dní Polopenze leteckyletecky 39 890 Kč Detail
Čínské metropole rychlovlakem
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 19.8.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 39 990 Kč Detail
 21.10.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 39 990 Kč Detail
Zimní Čína
starstarstar
letecky Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 10.2.2018 8 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 41 800 Kč Detail

další nabídky >