Čína - dovolená 2017

Detail státu

Čína Čína - transparent

Nabízíme 86 ubytovacích kapacit za cenu 26 500 Kč - 118 300 Kč.

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jeko u pořádajích cestovních kanceláří, včetně všech slev.

Největší nabídka zájezdů: nabízíme zájezdy od cca 300 cestovních kanceláří z ČR, Německa a Rakouska.

Destinace:

[Zobrazit mapu]

Snad žádná jiná země na světě nemá tolik tváří jako Čína – nejstarší stát naší planety, který je kulturní a politickou jednotkou bez přerušení již od druhého tisíciletí př. n. l. Dnešní Čína je rozlohou třetí největší stát světa a počet jejích obyvatel přesahuje jednu miliardu. Čtyři tisíce let kulturního vývoje zanechaly v Číně nepřeberné množství uměleckých památek – paláce, chrámy, pagody, monumentální skulptury či buddhistické plastiky. Základními filozoficko-náboženskými systémy jsou buddhismus, konfucianismus a taoismus. Podle odhadů zde žije 100 miliónů stoupenců buddhismu, 20 miliónů muslimů, 5 miliónů protestantů a 4 milióny katolíků.

[Zobrazit více informací o Číně]

Hlavní město:

Peking

Časové pásmo:

proti ČR + 7 hodin

Jazyky:

čínština(kantonština, mandarin), anglicky se lze domluvit pouze v turistických centrech a hotelech

Náboženství:

ateisté a čínské tradiční

Zdraví:

Zdravotnická zařízení v ČLR požadují hotovostní platbu nákladů za veškerá ošetření občanů ČR, kteří nejsou připojištěni u renomovaných evropských pojišťoven. Ve srovnání s cenami v našem zdravotnictví jsou léčebné výlohy v ČLR vyšší. Doporučujeme se před uzavřením pojistky řádně seznámit s podmínkami pojištění, a především s možnostmi jeho uplatnění v ČLR. Za vhodné považujeme např. "Evropské cestovní pojištění" ( Praha 1, Kozí 5, tel. 21860114, fax 21860100). Dále má ZÚ kladné zkušenosti s pojišťovnami AXA Assistence a World Care. Seznam zdravotnických zařízení je k dispozici na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky či na Velvyslanectví České republiky v Pekingu.

Důležité kontakty:

volací kód tam: 0086

volací kód zpět:  00420

Policie 110
Požární služba 119
Záchraná služba 120
Informace o tel. číslech 114
Beijing Tourism Administrative Bureau 6515 8844
Přesný čas 117
Předpověď počasí 121

Elektřina:

220 V, doporučuje se přibalit do zavazadla univerzální adaptér, neboť elektrické zásuvky neodpovídají vždy evropskému standardu.

Podnebí:

Na jihu subtropické místy až tropické monzunové klima s vysokými teplotami (průměrná lednová teplota v Kantone 13,5° C, a v červenci 29° C). Na východě teplé mírné, na severu s více chladnějšími zimami. Ve vnitrozemí stepní a pouštní klima s extrémními teplotními rozdíly. V Tibetu je suché a chladné horská klima; průměrná teplota v Pekingu je v červenci 26° C a v lednu -4,° C.

 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 1 3 11 19 25 29 30 28 25 18 9 2
Minimální denní teploty -8 -5 2 8 13 18 22 20 15 8 0 -5
Průměrný počet dešť.dnů  0 0  0  1 2 5 15 11 4 1  1  0

Měna:

juan (Y) = 100 fenů, platební karty jsou přijímány jen v mezinárodních hotelích.

Cestovní doklady:

Při vstupu na území ČLR je občan ČR povinen předložit cestovní pas, platný o 180 dní déle než je předpokládaná doba pobytu. Na území ČLR nelze vstupovat osobními motorovými vozidly bez zvláštního povolení. To lze získat pouze prostřednictvím čínského partnera, který by společně s uživatelem vozidla požádal čínské orgány o povolení vstupu a výstupu předem uvedenou trasou a hraničními přechody. Vzhledem k nerozvinuté silniční síti a velkým vzdálenostem není individuální automobilová turistika v ČLR praktikována.

Vízum a vstupní formality:

Pro občany ČR platí vízová povinnost. Žádost o udělení čínského víza se podává na Velvyslanectví ČLR v Praze na adrese: 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Pelléova 18 (tel.224 322 235, 233 028 898)

Formality při podání žádosti o vízum ČLR:
1. platný cestovní doklad
2. vyplněná žádost o udělení víza a přiložené 2 fotografie
3. předložení dokladů relevantních pro požadovaný druh víza
4. v případě cesty za účelem turistiky prokázání dostatečných finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s pobytem
Správní poplatek za udělení víza není hrazen v hotovosti u ZÚ ČLR, ale formou složení požadovné sumy na bankovní účet ZÚ ČLR v Praze. Víza jsou vyřizována za 5 pracovních dnů. Spěšná víza jsou vyřizována za 2-3 pracovní dny, expresní víza tentýž den.

Kategorie víz:
D - trvalý pobyt
Z - pracovní vízum
X - studium a stáže v ČLR
F - výzkum, přednášky, kulturní a vědecko technická výměna
L - turistika, návštěvy příbuzných, krátkodobé obchodní cesty
G - tranzit
C - průvodčí mezinárodních vlaků, posádka letadel a lodí
J-1 stálý zahraniční zpravodajům akreditovaný v ČLR
J-2 krátkodobý zahraniční zpravodaj (novinář)

Po příjezdu do ČLR je možné vízum typu L prodloužit o nezbytně nutnou dobu, je-li žádost doložena odůvodňujícími doklady. Poplatek i rychlost vyřízení žádosti je variabilní podle místa podání žádosti. Žádosti o prodloužení víza jsou v Pekingu vyřizovány během 5 pracovních dní. Překročení délky povoleného pobytu (platnosti víza) je sankcionováno pokutou. Bez platného víza hotely a jiná ubytovací zařízení striktně odmítají poskytnout cizinci ubytování.

Žádosti o dlouhodobý pobyt lze podávat pouze u ZÚ ČLR v zahraničí.

Při vstupu na území „ČLR je cizinec povinen vyplnit formulář “arrival card”. Ve formuláři je od cizince požadováno vyplnění následujících dat:
a) jméno a příjmení
b) národnost
c) č. cestovního dokladu
d) č. čínského víza a místo udělení
e) doprovázející osoby
f) č. dopravního spoje nebo letové linky, kterou cizinec do ČLR přijíždí
g) zaměstnání
h) plánovaná adresa pobytu v ČLR
i) podpis

Při vstupu na území ČLR je každý cizinec povinen také vyplnit formulář o svém stávajícím zdravotním stavu “Quarantine Declaration Form on Entry”. Cizinci, kteří do ČLR přijíždějí z oblastí, ve kterých se vyskytuje žlutá zimnice, jsou povinni předložit potvrzení o skutečnosti, že byli proti této chorobě očkováni. Cizincům, kteří jsou nositeli viru HIV, a dále cizincçm trpícím pohlavní chorobou, leprou, duševní poruchou (?!) nebo otevřenou plicní tuberkulózou není umožněn vstup na území ČLR.

Hotely a ubytovací zařízení vyřizují registraci cizince automaticky na základě předložení cestovního pasu s platným vízem nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Zdržují-li se cizí státní příslušníci v čínských rodinách nebo u cizích státních příslušníků dlouhodobě pobývajících na území ČLR, mají povinnost se do 24 hodin od příjezdu registrovat na příslušném oddělení policie. Jsou-li cizí státní příslušníci ubytováni u občanů ČLR žijících v odlehlých venkovských oblastech vzdálených od správního centra, je tato lhůta prodloužena na 72 hodin. Na děti do 16 let věku, jsou-li uvedeny v CP rodiče, se přihlašovací povinnost nevztahuje.

Upozornění: Vízum ČLR je rovněž nutné vstupuje-li občan ČR do Čínské lidové republiky z území Hongkong SAR či Macao SAR.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Celní a devizové předpisy:

V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Na hraničních přechodech toto opatření není aplikováno. Nelze vyvážet čínskou měnu. Dovoz i vývoz valut je nutné deklarovat. Dovážet lze libovolné množství valut. Vyvážet lze valuty v maximální nominální hodnotě 10000 USD. Při turistických cestách je uplatňován zákaz dovozu ovoce a zeleniny z cizí země a zákaz vývozu starožitností (předměty starší 100 let) a vzácných druhů flóry a fauny.

Historie:

Stát s nejdelší kontinuitou civilizace na světě, je označován jako říše středu. Nejstarší osídlení je z doby před 1,5 mil. – 850 000 lety. První státní útvary Sia, Šang-Jin, v Číně vznikaly od přelomu 3. a 2. tis. př. n. l. kolem řek Chuang-che a Jang’c’. Severní, západní a jižní oblasti dnešní Číny byly osídleny nečínskými kmeny. Od 4. stol. př. n. l. ve velkých státech nastala nová centralizace moci, v roce 221 př. n. l. Bylo území Číny sjednoceno dynastií Čchin (odtud název Čína ve většiny evropských jazyků). Za dynastie Chan bylo území rozšířeno téměř do současných hranic a otevřena cesta na západ (hedvábná cesta). Ve 4. – 6. stol. n. l. severní Čína ovládána státy vytvořenými kočovníky z Mongolska a sibiřských stepí. Ve 13. – 14. stol. Trvala nadvláda Mongolů (Jüan), byly navázány styky s Evropou (Marco Polo). Za poslední národní čínské dynastie Ming se v Číně usazovali evropští obchodníci a přicházeli misionáři. V 17. stol. byla Čína dobyta Mandžuy , a od zač. 19. stol. sílila expanze evropských mocností (opiové války) a Japonska. V roce 1912 byla svržena dynastie Čching a vyhlášena čínská republika. Do roku 1928 byla země rozdělena na soupeřící územní celky, a sjednocena až pod Čankajškovým vedením. V letech 1932 – 45 za japonské okupace severovýchodní Číny (vznikl loutkový stát Mandžusko) a po roce 1937 i dalších oblastí ve východní Číny. V letech 1945 – 49 proběhla občanská válka, která skončila vítězstvím komunistů vedených Mao Ce-tungem; V roce 1949 byla založena ČLR. Čankajškovi stoupenci se usadili na Tchaj-wanu. V květnu 1951 na základě tzv. “mírové smlouvy” připojen Tibet. V 50. a 60. letech proběhla vážná hospodářská a politická krize, která vyústila do občanské války na konci 60. let. V 60. letech docházelo k pohraničním ozbrojeným konfliktem s Indií a SSSR. Od přelomu 70. a během 80. let probíhala hospodářská reforma. K 1.7.1997 přešel pod správu Číny Hongkong jako oblast se zvláštním statutem, a od roku 1999 přešlo pod správu Číny též Macao. Čína je nezávislý stát, republika. Nejvyšším orgánem státní moci a jediným zákonodárným sborem je jednokomorové národní shromáždění.

Výsledky hledání
Malá Tibetská ochutnávka
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 2.11.2017 8 dní - kombinovanákombinovaná 26 500 Kč Detail
 2.4.2018 8 dní - kombinovanákombinovaná 26 500 Kč Detail
 8.4.2018 8 dní - kombinovanákombinovaná 26 500 Kč Detail
Čína - orientální express
LM
starstarstar
letecky Varšava
Dle programu
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 12.9.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 26 777 Kč Detail
 5.9.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 27 034 Kč Detail
 26.9.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 27 081 Kč Detail
Čína
letecky Praha
Dle programu
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 19.10.2017 9 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 29 990 Kč-14 % Detail
Malý okruh Čínou
LM
letecky Praha
Polopenze
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.7.2017 10 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 29 990 Kč-9 % LM Detail
 17.7.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 29 990 Kč-9 % LM Detail
 5.8.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 29 990 Kč-9 % LM Detail
Čína - v zemi zlatého draka
LM
starstarstar
letecky Varšava
Dle programu
Program
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.6.2017 12 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 30 331 Kč-11 % LM Detail
 24.8.2017 12 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 35 909 Kč Detail
 31.8.2017 12 dní Dle programu leteckyleteckyVaršava 35 909 Kč Detail
Čína jako nikdy předtím
FM
letecky Praha
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.8.2017 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 30 370 Kč-2 % FM Detail
 24.9.2017 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 30 370 Kč-2 % FM Detail
 28.9.2017 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 30 370 Kč-2 % FM Detail
Lákavá Čína
starstarstar
letecky Praha, Vídeň, Mnichov, -
Snídaně
Hotel
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 29.5.2017 7 dní Snídaně leteckyleteckyMnichov 34 860 Kč Detail
 29.5.2017 7 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 34 860 Kč Detail
 29.5.2017 7 dní Snídaně leteckyletecky- 34 860 Kč Detail
Čínské metropole rychlovlakem
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 21.10.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 37 591 Kč-6 % Detail
 20.8.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 43 081 Kč Detail
Peking a Velká čínská zeď
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 24.9.2017 7 dní Polopenze leteckyletecky 39 890 Kč Detail
Čínské metropole rychlovlakem
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 19.8.2017 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 39 990 Kč Detail

další nabídky >