Chorvatsko - ubytování v soukromí - všeobecné podmínky

Chorvatsko - ubytování v soukromí - všeobecné podmínky

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ

UBYTOVACÍCH SLUŽEB

1. ÚVODNÍ POZNÁMKA

Cestovní kancelář "Adriatic.hr", Washingtonova 5, 21000 Split (dále: Adriatic.hr), ručí tak za pravdivost obrazových záznamů a údajů týkajících se charakteristiky ubytovacích jednotek ze své nabídky, která je dostupná na internetových stránkách - www.adriatic.hr, jakož i za pravdivost podmínek, s nimiž je nabízí.

Adriatic.hr se zavazuje zajistit klientovi ubytovaní v zakoupených kapacitách v objednaném termínu, s výjimkou mimořádných případů způsobených vyšší silou (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelné pohromy, intervence státních institucí a pod.).

Koupí jedné nebo více ubytovacích jednotek z naší nabídky vstupujete s námi do právního vztahu. Tím také potvrzujete, že souhlasíte s Všeobecnými podmínkami poskytování ubytovacích služeb (dále: Všeobecné podmínky). Vše, co je zveřejněno v nabídce, představuje právní závazek jak pro klienta i pro cestovní kancelář. Tyto podmínky jsou základem při řešení případně vzniklých sporů mezi klientem a Adriatic.hr, a proto klienta před uhrazením zálohy usměrňuje na jejich pečlivé prostudování.

2. OBSAH NABÍDKY

Adriatic.hr poskytuje služby privátního a hotelového ubytování a taktéž ubytování na majácích.

Typy a označení ubytovacích jednotek z nabídky privátního ubytování Adriatic.hr:

A - apartmán, samostatná ubytovací jednotka, kterou tvoří jeden nebo více pokojů, vlastní kuchyň a minimálně jedna koupelna s WC. V celém objektu se může nacházet jeden nebo více apartmánů, studií nebo pokojů. V samostatné části objektu obvykle žijí majitelé objektu nebo jejich rodina.

AS - studio, menší apartmán typu garsoniéry, kde se ložnice, obývací pokoj, jídelna a kuchyň nacházejí v jedné místnosti nebo se ložnice nachází na otevřené galerii. Studio má vlastní koupelnu s WC. V celém objektu se může nacházet jeden nebo více apartmánů, studií nebo pokojů. V samostatné části objektu bydlí majitelé nebo jejich rodina.

S - pokoj, ubytovací jednotka se zajištěným místem pro přenocování, většinou s vlastní koupelnou a WC, ale existuje i možnost společné koupelny s druhými pokoji. V některých objektech pokojům je k dispozici společná kuchyň, jejíž používání se většinou dodatečně platí. Ve většině případů hosté nemají možnost samostatně připravovat jídlo, ale tehdy se nejčastěji nabízí možnost příplatku za snídaně, polopenzi nebo plnou penzi. V celém objektu se může nacházet jeden nebo více apartmánů, studií nebo pokojů. V samostatné části objektu bydlí majitelé nebo jejich rodina.

K - dům, ubytovací jednotka, která zahrnuje celý objekt. Složena z jednoho nebo více pokojů, obývacího pokoje, kuchyně a minimálně jedné koupelny a WC. V objektu nebydlí jiní hosté ani majitelé.

Malé písmeno v označení ubytovací jednotky znamená, že objekt obsahuje několik ubytovacích jednotek, bez ohledu na to, zda se tyto jednotky nacházejí v nabídce Adriatic.hr nebo v nich bydlí majitelé. Například, pokud se podíváme na apartmán s označením A-456-c můžeme vyčíst, že kromě apartmánu s označením A-456-c se ve stejném objektu nacházejí ještě minimálně dva apartmány (apartmán 'a' a apartmán 'b').

Čísla v závorkách označují kapacitu ubytovací jednotky, respektive rozmístění lůžek. Levé číslo označuje počet základních lůžek a pravé číslo počet přistýlek. Například, označení A-456-c (4 +2) znamená, že apartmán "c" v objektu 456 má 4 základní lůžka a 2 přistýlky.

V jednom pokoji mohou být nejvýše 2 základní lůžka. Všechny další lůžka v pokoji se považují za přistýlky. Za přistýlky se považují také všechny lůžka, které se nacházejí v kuchyni, jídelně nebo obývacím pokoji. Přistýlky v ubytovacích jednotkách z nabídky Adriatic.hr jsou nejčastěji klasické postele, občas roztahovací gauče a velmi zřídka polní lůžka. Umístění a druh přistýlky je možné ověřit na půdorysu a fotografiích vybraného ubytování.

Pokud cestovní kancelář nemá k dispozici fotografie některé z místností ubytovací jednotky, tuto na internetové stránce prezentuje symbolicky. Taková prezentace má pouze ilustrační charakter a nedokumentuje skutečný stav.

3. ZASLÁNÍ POŽADAVKU

Pokud klient nemá možnost samostatně rezervovat službu, která nejvíce vyhovuje jeho požadavkům, klidně se může obrátit o pomoc pracovníkům Adriatic.hr. Požadavky se zasílají e-mailem nubis@nubis.cz . Každá žádost by měla obsahovat jasně definovány základní kritéria, na základě kterých mohou pracovníci Adriatic.hr vytvořit nabídku (alespoň termín, počet osob, věk a preferovaná oblast, jakož i všechny Vaše zvláštní požadavky). V případě potřeby může klient cestovní kancelář kontaktovat telefonicky na tel. 777 755 714.

Potom, pokud jste definovali službu, o kterou máte zájem, vytvoříte oficiální požadavek o rezervaci.

4. TVORBA POŽADAVKU O REZERVACI

Tvorba požadavku o rezervaci ubytování se jednoduše provádí na internetových stránkách Adriatic.hr vyplněním pro tento účel určeného formuláře. Požadavky se rovněž přijímají osobně v pobočce Adriatic.hr nebo v pobočkách provizního prodejce Adriatic.hr, kteří jsou oprávněni prodávat ubytovací jednotky z nabídky Adriatic.hr. Při přihlašování se k pobytu je klient povinen poskytnout všechny údaje, které se od něj ve formuláři požadují, resp. při přihlašování se v naší pobočce Adriatic.hr nebo v pobočkách provizních prodejců Adriatic.hr je povinen předložit všechny doklady potřebné k uskutečnění popsaného postupu.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje klienta jsou potřebné v procesu realizace vybrané služby a používají se i v další komunikaci. Adriatic.hr se zavazuje, že osobní údaje klienta nevynese z firmy ani nepostoupí třetí osobě, kromě případu, kdy jsou nezbytné pro realizaci vybrané služby. Klient dává povolení, že se jeho osobní údaje mohou používat za účelem marketingových akcí Adriatic.hr.

6. PLATBY

Úhradu za rezervaci lze provést bankovním příkazem (bankovní náklady hradí klient) nebo kreditní kartou (bankovní náklady hradí cestovní kancelář). Klienti, kterým jsou nutné pro vstup do Chorvatské Republiky víza, nemohou uhradit rezervaci kreditní kartou.

 

Při platbě kreditní kartou bude klientovi z účtu odečtená částka uvedená ve výzvě k platbě v přepočtu na kuny podle prodejního kurzu Raifeisen banky, přičemž může vzniknout minimální kurzovní rozdíl, který bude účtován na vrub účtu klienta.

Aby se uskutečněná předběžná rezervace potvrdila, klient hradí 50 % z celkové sumy rezervace.

Zůstatkovou sumu celkové hodnoty aranžmánu klient hradí několika způsoby:

 • v den příjezdu, v hotovosti, přímo majiteli ubytování,
 • nejpozději měsíc před příjezdem kreditní kartou nebo na bankovní účet Adriatic.hr, respektive u provízního prodejce Adriatic.hr,
 • v den příjezdu v pobočce cestovní kanceláře Adriatic.hr.

V některých případech (např. při rezervaci, jejíž celková hodnota nepřekračuje 300 EUR nebo v případě rezervace klienty, kteří potřebují víza pro vstup do Chorvatské Republiky) je nezbytné pro potvrzení rezervace uhradit 100% celkové částky za rezervaci.

 

Pokud je klient povinen uhradit Adriatic.hr plnou částku rezervace (v případech, kdy neexistuje možnost úhrady zbylé částky rezervace přímo majiteli objektu nebo v kanceláři Adriatic.hr a při rezervacích hotelového ubytování a ubytování na majácích) a do začátku termín pobytu zbývá méně než 30 dnů, klient je při potvrzení rezervace povinen uhradit 100 % celkové částky rezervace.

S výškou akontace a způsobem úhrady zůstatkové sumy bude host obeznámen při příležitosti zaslání výzvy k platbě.

V případě, že uhrazená částka nepřijde na bankovní účet Adriatic.hr do odjezdu klienta na dovolenou, klient se zavazuje poslat cestovní kanceláří potvrzení o provedené bankovní transakci (SWIFT). Pokud si klient přeje vyhnout se dalším bankovním nákladům za vydání SWIFT potvrzení, má možnost zaslat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o úhradě s přiloženou kopií občanského průkazu nebo pasu, aby mu mohla cestovní kancelář zaslat voucher k pobytu.

Úhradou rezervace klient potvrzuje, že je plně obeznámen se všemi vlastnostmi a podmínkami, s nimiž mu je vybraná ubytovací jednotka nabízená. Samotným uskutečněním platby za rezervaci se vše, co je uvedeno v těchto podmínkách, stává právně závazným tak pro klienta i pro Adriatic.hr.

Při platbě nabízí CA NUBIS součinost.

7. OBSAH A CENA POBYTU

Ceny zveřejněné na stránkách Adriatic.hr se liší od objektu k objektu a jsou uvedeny samostatně u každé ubytovací jednotky. Ceny za ubytovací jednotky jsou uvedeny v měně EURO. Na faktuře bude vyjádřeno i protiplnění uhrazené služby v Kunách (HRK). Uvedené ceny hotelového ubytování a ubytování na majácích zahrnují pouze ty služby, které jsou při těchto ubytovacích jednotkách nabízené. Uvedené ceny privátního ubytování zahrnují: denní pronájem ubytovací jednotky, ložní prádlo, vybavenou kuchyni s potřebným kuchyňským nádobím a příslušenstvím (kromě případu, že jde o pronájem pokoje bez možnosti využití kuchyně), spotřebu vody, elektřiny a plynu (s výjimkou vybraných objektů Robinsonská dovolená).

Doplňkovými službami jsou služby, které se poskytují v ubytovací jednotce, ale nejsou zahrnuty v ceně ubytování (stravovací služby, použití pračky, pronájem člunů, úvazu pro člun a pod.), a proto jejich klient platí zvlášť a pod podmínkou, že jejich opravdu využívá. Pokud Adriatic.hr má k dispozici ceník doplňkových služeb, zveřejní ho přímo na internetových stránkách. Pokud Adriatic.hr nemá k dispozici ceník doplňkových služeb, ceny se domlouvají přímo s poskytovatelem služeb. Většinu doplňkových služeb klient platí přímo poskytovateli služeb, a pouze za některé platí hned při potvrzení rezervace.

Ačkoliv je většina doplňkových služeb dobrovolná, jsou i takové, které jsou povinné (např. příplatek za závěrečný úklid, mimořádný Převoz k nemovitosti, přihlašovací poplatek a pod.).

S ohledem na to, že od některých doplňkových služeb záleží i možnost rezervace vybraného ubytování (např. strava, příchod s domácím mazlíčkem, používání přistýlky ,...) a s ohledem na to, že veškeré doplňkové služby (např. člun, úvaz pro člun, internet ...) nemusí být vždy k dispozici, klient je povinen všechny vybrané doplňkové služby nahlásit předem při tvorbě požadavku o rezervaci.

V řídkých případech klient před začátkem využívání zakoupeného pobytu musí uhradit přímo poskytovateli služby depozit v hotovosti. Depozit slouží jako záruka poskytovateli služby, že klient v zakoupeném ubytování nezpůsobí škodu. V den odjezdu bude klientovi vrácen celý depozit ihned potom, co si poskytovatel služby ověří, že klient zanechal zakoupené ubytování ve stejném stavu jako ho i převzal.

O všech povinných příplatcích, přesných částkách příplatků vybraných služeb a eventuálních depozitech, jakož i o způsobu jejich úhrady bude zákazník informován nejpozději při zaslání výzvy k platbě.

Adriatic.hr si vyhrazuje právo na změnu uveřejněných cen na web-stránkách Adriatic.hr v případě, že poskytovatel služby změní cenu ubytování a / nebo doplňkových služeb. Pokud se cena za vybranou ubytovací jednotku změní po provedení požadavku o rezervaci a před úhradou akontace, Adriatic.hr se zavazuje, že jakmile se dozví o změně, informuje o tom klienta a s jeho souhlasem mu zašle nové vyúčtování.

V případě změny ceny ubytování a dohodnutých doplňkových služeb po zaplacení akontace, Adriatic.hr zaručuje klientovi, že zbývající část bude splatná podle vyúčtování, na základě kterého se klient rozhodl rezervovat určitou ubytovací jednotku. V případě, že poskytovatel služby, resp. Adriatic.hr sníží cenu za ubytovací jednotku následně po tom co klient potvrdil rezervaci, klient nemá právo na novou, sníženou cenu.

Smluvní strany souhlasí, že Adriatic.hr má právo zvýšit cenu před začátkem využívání služby, kdy došlo po potvrzení rezervace ke změně v kurzu dohodnuté valuty o více než 5% nebo do zvýšení jiných výdajů, které ovlivňují cenu služby, a o které Adriatic.hr nevěděla a ani nemohla vědět. Klient má právo zrušit rezervaci, kdy je zvýšení dohodnuté ceny více než 10%. V tom případě, klient má právo na vrácení do té doby uhrazené částky bez práva na náhradu škody. Peníze se klientovi vrátí na bankovní účet na náklady cestovní kanceláře.

Všechny ceny uvedené na internetové stránce se vztahují na pobyt delší než 4 noci. Uvádíme procento zvýšení ceny v případě kratšího pobytu:

 • Za čtyři noci se uvedené ceny zvyšují o 20,00%.
 • Za tři noci se uvedené ceny zvyšují o 33,33%.
 • Za dvě noci se uvedené ceny zvyšují o 50,00%.
 • Za jednu noc se uvedené ceny zvyšují o 75,00%.

Pokud klient již zakoupil dovolenou přes cestovní kancelář Adriatic.hr, nabízejí se mu dodatečné slevy na ceny uvedené na internetu. Procento slevy se určuje v závislosti na počtu sezón, v nichž klient rezervoval ubytování přes Adriatic.hr.

 • Pokud klient využil služby Adriatic.hr během jedné sezóny, přiznává se mu 5,00% sleva.
 • Pokud klient využil služby Adriatic.hr během dvou sezón, přiznává se mu 7,00% sleva.
 • Pokud klient využil služby Adriatic.hr během třech a více sezón, přiznává se mu 10,00% sleva.

Větší počet rezervací během jedné sezóny nemá vliv na zvýšení procenta slevy.

Pokud v průběhu roku podá žádost o rezervaci klient, který v předchozí sezóně využil služby Adriatic.hr jako člen větší skupiny, přizná se mu daná sleva pouze pod podmínkou, že je v systému Adriatic.hr evidován jako člen zmíněné skupiny.

Zrušené a nerealizované rezervace nemají vliv na zvýšení schválené slevy.

Klienti provizního prodejce nemají právo na uvedené slevy, a proto se musí řídit obchodní politikou slev svého provizního prodejce.

Na služby nabízené v Last minute nabídce se nevztahují žádné dodatečné slevy.

8. KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace místní organizace cestovního ruchu v době vydání povolení k činnosti a s ohledem na skutečný stav ubytování ze strany pracovníků Adriatic.hr při zpracování objektu.

Standardy ubytování, stravování, služeb a pod., jednotlivých měst a zemí jsou různé a nejsou srovnatelné. Informace, které klient obdrží na prodejním místě, nezavazují Adriatic.hr ve větší míře než informace zveřejněné na našich internetových stránkách.

Rozmístění pokojů / apartmánů v hotelu určuje recepce hotelu. Pokud si klient výslovně neobjednal pokoj / apartmán se speciálními parametry, klient přijme jakýkoli pokoj / apartmán, který mu bude přidělen v souladu s jeho voucherem.

Adriatic.hr se zavazuje zajistit v každé ubytovací jednotce, v souladu s počtem osob, pro který je určena, odpovídající kuchyňské nádobí a jídelní příbory. Každý klient musí být přijat do čisté a uklizené ubytovací jednotky, každého klienta také bude čekat čisté ložní prádlo. Klientům, kteří zůstávají v objektu déle než jeden týden, bude jednou týdně provedena výměna ložního prádla. Poskytovatel služeb není povinen zajistit klientovi ručníky.

V den příjezdu přicházejí klienti do ubytovací jednotky po 14:00 h a v den odjezdu opouštějí ubytovací jednotku před 10:00 h. Poskytovatel služeb ve lhůtě 4 hodin připraví ubytovací jednotku do stavu odpovídajícího pro příjezd nových hostů.

Klíče od zakoupených ubytovacích jednotek vydávají v samotných objektech poskytovatelé služeb.

9. PRÁVO CESTOVNÍ KANCELÁŘE NA ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adriatic.hr může navrhnout změnu rezervovaného ubytování nebo zrušit zakoupené ubytovací kapacity plně nebo částečně, pokud před nebo během trvání dovolené nastanou zvláštní okolnosti vázané pouze na zakoupené ubytování, kterým se nelze vyhnout, ani je odstranit (např. sanitární problémy a pod.) a které, pokud by nastaly v době zveřejnění a prodeje produktu, byly by oprávněným důvodem, aby cestovní kancelář nabídku nezveřejnila a nedostávala přihlášky a potvrzení pronájmů předmětných ubytovacích jednotek.

Pokud je Adriatic.hr schopna klientovi nabídnout náhradní ubytování, může se změna rezervovaného ubytování uskutečnit výhradně se souhlasem klienta. Pokud je náhradní ubytování levnější než zrušené ubytování, Adriatic.hr se zavazuje vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně na náklady cestovní kanceláře. Pokud je náhradní ubytování dražší než zrušené ubytování, Adriatic.hr si ponechává právo na vypořádání rozdílu v ceně.

Adriatic.hr je povinna o změně nebo zrušení rezervace informovat všechny klienty, kteří zaplacením zálohy potvrdili svůj příchod hned po vzniku mimořádných okolností. V případě, že není možné najít klientům náhradní ubytování, vrátí jim nerealizovanou částku navýšenou o bankovní náklady za posílání peněz. Klient se zavazuje poslat potvrzení o výši bankovních nákladů.

Toto nařízení vstoupí v platnost pouze pod podmínkou, že vzniklé zvláštní okolnosti nejsou vyvolané vyšší silou, a tedy jsou vázány pouze na rezervované ubytování. V případě změny nebo zrušení rezervovaného ubytování způsobené vyšší silou platí nařízení z článku 11.

10. PRÁVO ÚČASTNÍKA NA ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient má možnost změnit již definovanou rezervaci, pouze pokud poskytovatel služeb s tím souhlasí a to může zahrnovat: změnu nositele rezervace, termínu rezervace, počtu osob, věku osob, druhu rezervovaných základních nebo doplňkových služeb a dynamiky platby. Žádost o změnu rezervace se podává písemnou cestou (e-mail, fax nebo pošta). Realizace uvedených změn se platí paušálně za změnu (novou kalkulaci ceny), přičemž poplatek závisí od data přijetí písemné žádosti o změnu parametrů rezervace:

 • za změnu, o kterou klient požádal 21 a více dní před začátkem čerpání zakoupených služeb, Adriatic.hr účtuje paušální administrativní poplatek ve výši 30,00 €,
 • za změnu, o kterou klient požádal 20 a méně dní před začátkem čerpání zakoupených služeb, Adriatic.hr účtuje paušální administrativní poplatek ve výši 45,00 €.

Pokud klient po odsouhlasení a potvrzení změny požádá o novou změnu rezervace, za tuto bude znovu účtován paušální poplatek v souladu s výše uvedenými pravidly, a to i v případě, že jsou nové parametry totožné s parametry originálně potvrzené rezervace.

Pokud si klient přeje zrušit rezervované ubytování, musí tak učinit písemně (e-mail, fax nebo pošta).

Datum, kdy cestovní kancelář obdržela písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, představuje základ pro vyúčtování storno poplatků, a to následujícím způsobem:

 • Při odstoupení od smlouvy do 29 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi na pokrytí manipulačních a administrativních nákladů 30 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 28 do 22 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi 40 % celkové ceny zakoupeného ubytování (resp. 50 % celkové ceny zakoupeného ubytování na majáku). Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 21 do 15 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi 60 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 14 do 8 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi 80 % celkové ceny zakoupeného ubytování (resp. 100 % celkové ceny zakoupeného ubytování na majáku). Zbylou sumu (kromě rezervací ubytování na majáku) vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 7 do 0 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi 100 % celkové ceny zakoupeného ubytování.
 • Pokud se klient nedostaví na místo určení nebo zruší pobyt po jeho započetí, nemá právo na dodatečné vymáhání uhrazené sumy.

Pokud klient zruší rezervované ubytování s jednou nebo více přiznanými slevami, při vyúčtování storno poplatků slevy nebudou brány v úvahu a storno poplatek bude zaúčtován za plnou cenu rezervace.

Pokud jsou skutečné vzniklé náklady vyšší než výše uvedené, Adriatic.hr si vyhrazuje právo účtovat skutečně vzniklou výšku nákladů.

Uvedené storno poplatky se vztahují na změny parametrů rezervace v případě, že poskytovatel služeb nebude souhlasit s jejich případnou změnou, resp. na přenos zaplacené akontace do nového vyúčtování.

Záměna zarezervované ubytovací jednotky s druhou (u druhého majitele) se považuje za odstoupení od rezervace ubytovací jednotky. V tom případě se klientovi také účtují storno poplatky podle výše uvedeného rozpisu, pokud případný rozdíl bude klientovi přiznán k nové rezervací. Při příležitosti nové rezervace Adriatic.hr přizná klientovi speciální slevu ve výši 10% ze zrušené rezervace.

Pokud klient při zrušení rezervace ubytovacích kapacit najde nového uživatele téže rezervace, Adriatic.hr si účtuje pouze náklady způsobené výměnou.

Pokud dojde ke zrušení rezervace z důvodu úmrtí klienta (nositele rezervace) nebo příslušníka nejbližší rodiny, Adriatic.hr klientovi účtuje pouze minimální náklady storna rezervace (30%). Toto ustanovení se použije v případě úmrtí jednoho člena skupiny nebo úmrtí člena jeho nejbližších rodinných příslušníků (manželský pár, bratři, sestry, rodiče a děti), ale pouze pod podmínkou, že cestovní kancelář má k dispozici informaci, že tato osoba byla nahlášena jako člen skupiny.

Klient je povinen poskytnout cestovní kanceláří úmrtní list, jakož i případné potvrzení o vztahu nebohé osoby s nositelem rezervace, resp. s členem skupiny.

Ihned po stanovení přesné částky, kterou je třeba vrátit zákazníkovi, zrealizuje se vrácení této částky na náklady klienta.

Při odstoupení od rezervace z jakéhokoli jiného důvodu se bude vždy vztahovat povinná úhrada storno poplatků podle výše uvedeného rozpisu.

Pokud klient v den začátku využívání zakoupené služby nepřijde do rezervovaného ubytování do 20:00 h, a o důvodech svého eventuálního zpoždění neinformoval ani Adriatic.hr a ani poskytovatele služby, rezervace bude považována jako odstoupení od rezervace v den příjezdu a storno náklady se účtují podle výše uvedeného rozpisu. V případě, že poskytovatel služeb mezitím přijal druhé hosty, klient nemá právo na stížnost a ztrácí právo na vrácení zaplacené částky.

11. POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Adriatic.hr je povinna pečovat jak o poskytování služeb, tak o výběr poskytovatelů služeb a starat se o práva a zájmy klienta v souladu s dobrými zvyklostmi v cestovním ruchu.

Adriatic.hr je povinna zajistit, aby byly klientovi poskytnuty všechny nakoupené služby, a proto má odpovědnost vůči účastníkovi v případě možného neposkytnutí zakoupených služeb nebo části služeb.

Adriatic.hr vylučuje jakoukoli odpovědnost v případě změny nebo neposkytnutí služeb z důvodu vyšší moci na území státu klienta nebo území státu, kde by služba měla být čerpána (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, elementární nepokoje, intervence ze strany příslušných orgánů a pod.), a která má za následek nemožnost klienta čerpat svou dovolenou v rezervované ubytovací jednotce. V těchto případech se uhrazena akontace klientovi nevrací, ani ji není možné přiznat jako uhrazenou akontaci za náhradní ubytování, které by klient měl zájem eventuálně rezervovat v jiné destinací nebo v druhém termínu.

12. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinen:

 • vlastnit platné cestovní doklady za všechny osoby (včetně cestovního dokladu pro děti a závazné dokumenty pro domácí mazlíčky). Náklady spojené se ztrátou nebo odcizením dokladů během cestování nese klient;
 • respektovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky, jakož i zemí, jimiž prochází během cestování;
 • prověřit, zda pro vstup do Chorvatské republiky nebo tranzitní státy jsou mu třeba víza. Adriatic.hr neposkytuje služby vyřizování víz a vyhrazuje si právo na zadržení uhrazené částky rezervace v případě, že zákazníkovi nebude potřebná dokumentace pro vstup do Chorvatské republiky vydána;
 • v den příjezdu v pobočce cestovní kanceláře nebo přímo majiteli nemovitosti splatit zbývající část faktury, pokud tak neučinil již dříve;
 • při příjezdu do zakoupeného ubytovací jednotky předložit poskytovateli služeb voucher s přesně určeným počtem osob a druhém služeb, které mu musí být poskytnuty;
 • přijít do ubytovací jednotky v přesném počtu a strukturou osob, kterou nahlásil předem cestovní kanceláři. Pokud do ubytovací jednotky přijede více osob nebo druhá struktura osob než je uvedeno na voucher, poskytovatel služeb má právo neubytovat nehlášené osoby nebo požadovat za ně příplatek;
 • nahlásit příchod s domácím mazlíčkem, aby poskytovatel služeb mohl dát svůj výslovný souhlas s jeho ubytováním. Poskytovatel služeb má právo neubytovat klienty, pokud oni trvají na tom, aby rezervované ubytování využíval i jejich domácí miláček;
 • informovat Adriatic.hr o všech důležitých skutečnostech, které by mohly ovlivnit jeho pobyt v rezervované ubytovací jednotce (např. alergie a nemoci klienta, invalidita klienta, příchod automobilem nestandardních rozměrů, požadavek na lůžko nestandardních rozměrů, zvláštní podmínky stravování, pokud klient objednává stravování a pod.);
 • dodržovat domovní řád v zakoupené ubytovací jednotce (domovní řád je dostupný i na internetové stránce Adriatic.hr) a také spolupracovat s poskytovatelem služeb v dobré víře.

V případě nedodržení těchto povinností klient může být neubytován dle rezervace ubytování bez práva na vrácení uhrazené částky a bez nároku na odškodnění.

13. POJIŠTĚNÍ

Zavazadla klient přepravuje osobně a na vlastní riziko, proto se doporučuje zavazadla pojistit v některé z pojišťoven.

Adriatic.hr neodpovídá za zničená nebo ztracená zavazadla, ani za krádež zavazadel v ubytovací jednotce. Oznámení o poškození, ztrátě nebo odcizení zavazadel předkládá klient poskytovateli ubytovacích služeb a příslušnému policejnímu oddělení.

Cestovní kancelář neakceptuje odstoupení od rezervace z důvodu zdravotních potíží nebo hospitalizace klienta bez vypořádání storno poplatků. V těchto případech účtujeme storno poplatky podle stupnice uvedené v článku 10. Pokud si host přeje vyhnout se ztrátě částky za uhrazenou rezervaci, doporučujeme, aby si přímo přes cestovní kancelář zaplatil pojištění pro případ odstoupení od rezervace nebo pojištění pro případ zdravotních problémů v některé z pojišťovacích společností. Cestovní kancelář není zodpovědná za podmínky pojištění, které host podepisuje v pojišťovací společnosti.

Úhrada pojištění pro případ odstoupení od rezervace přímo přes cestovní kancelář je možná pouze při rezervací služeb privátního ubytování. Úhradou pojištění klient získává právo bez udání důvodu požadovat zpět zaplacenou částku rezervace sníženou o výši poplatku pojištění. Bankovní poplatky za vrácení zaplacených finančních prostředků hradí klient. Výše poplatku za pojištění pro případ odstoupení od rezervace závisí na termínu, do kterého žádáte, aby pojištění bylo platné. Uvádíme druhy pojištění pro případ odstoupení od rezervace:

 • Za pojištění do 29 dnů před začátkem využívání zakoupené služby, poplatek představuje 3.90%.
 • Za pojištění do 22 dnů před začátkem využívání zakoupené služby, poplatek představuje 5.90%.
 • Za pojištění do 15 dnů před začátkem využívání zakoupené služby, poplatek představuje 7.90%.
 • Za pojištění do 8 dnů před začátkem využívání zakoupené služby, poplatek představuje 9.90%.

Pokud klient uhradil pojištění pro případ odstoupení od rezervace a po zrušení rezervace mu byla vrácena celá částka rezervace, při příští rezervaci ubytovacích služeb (u jiného majitele) si klient, pokud má opět zájem o pojištění pro případ odstoupení od rezervace, musí vybrat pojištění, které je minimálně o jednu kategorii větší od pojištění při zrušené rezervaci.

Pojistit se pro případ odstoupení od rezervace v termínu kratším než týden před začátkem využívání zakoupených služeb není možné. Tato nabídka není závazná a platí výlučně do provedení úhrady za rezervaci. Po provedení úhrady rezervace si tuto službu není možné speciálně doplatit. Klienti, kteří pro vstup do Chorvatska potřebují víza, nemají možnost pojistit se pro případ odstoupení od rezervace.

14.ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

Klient má právo na stížnost pouze v případě nesprávně zveřejněných fotografií na našich stránkách, případně nesprávně zobrazených údajů souvisejících s objednanou ubytovací jednotkou s výjimkou případu, kdy je změněn skutečný stav ubytovací jednotky v prospěch klienta. Klient má právo na reklamaci v případě nepořádku nebo nečistoty v rezervované ubytovací jednotce.

Klient se vzdává práva na reklamaci všech skutečností, které jsou uvedené na webových stránkách Adriatic.hr, a kterých si on nevšiml, stejně jako na všechny skutečnosti, na které ho již dříve upozorňovali pracovníci Adriatic.hr.

Klient se vzdává práva na reklamaci na základě jakýchkoli druhých skutečností a zejména práva stížnosti na případné nežádoucí klimatické podmínky, konfiguraci pláže, čistotu pláže, čistotu a zásobování destinace, čistotu a teplotu moře, jakož i na všechny podobné situace a události, které mohou vyvolat nespokojenost klienta a nevztahují se přímo na kvalitu rezervované ubytovací jednotky (např. místní problémy s dodávkou vody, problémy s kanalizací, davy lidí, krádež nebo poškození majetku a pod.).

Výsledkem každé stížnosti je odstraňování reklamovaných nedostatků, a pokud to není možné, nabídkou náhradního ubytování. Jestliže poskytovatel služeb nemá možnost odstranit reklamované závady a Adriatic.hr nemá možnost nabídnout klientovi náhradní ubytování, Adriatic.hr vrátí klientovi uhrazenou částku na vlastní bankovní náklady. Nejvyšší odškodné při reklamaci může dosáhnout pouze výšku uhrazené částky. Klient se předem vzdává jakéhokoli vymáhání souvisejícího s materiálními nebo nemateriálními škodami (např. bankovní náklady při předávání finančních prostředků, náklady na telefon, dodatečné náklady na pohonné hmoty, ztráta času, nadměrný stres, duševní bolest ...).

Stížnost může podat pouze v den příjezdu klienta. Pokud klient přišel na místo určení po 22:00 h, zvláštně budou zohledněny k přehodnocení i stížnosti, které budou podány v následující den do 12:00 h. Veškeré stížnosti, které budou podány mimo uvedené lhůty, budou považovány jako neopodstatněné, protože se předpokládá, že mají spekulativní charakter.

Cestovní kancelář má po přijetí stížnosti k dispozici 2 hodiny na poskytnutí vyjádření, a pokud je stížnost oprávněná, dalších 6 hodin na její řešení. Období od 22:00 h do 08:00 h se do uvedené lhůty nezahrnují.

Stížnost nelze podat formou SMS, faxem, e-mailem nebo zprávou na telefonním záznamníku. Stížnost se podává výhradně telefonicky. Cestovní kancelář vlastní audiozáznam podané stížnosti, i audiozáznam každé příští komunikace mezi klientem a Adriatic.hr, která je vedena z důvodu efektivnějšího řešení stížnosti. Přijetím těchto Všeobecných podmínek klient potvrzuje, že je obeznámen s tím, že se audiozáznam každého telefonního rozhovoru s Adriatic.hr nahrává a souhlasí s tím, že audiozáznamy budou použity jako důkazní materiál v případném soudním procesu.

Adriatic.hr je organizována tak, že každý den (včetně soboty, neděle a svátků) od 08:00 h do 22:00 h má možnost přijímat stížnosti klientů. Pokud klient nemá vlastní mobilní telefon, měl by kontaktovat Adriatic.hr přes telefon poskytovatele služeb. Pokud by byly všechny telefonní linky Adriatic.hr v tom době obsazeny nebo by se na telefon nikdo neozval, klientovi se doporučuje zopakovat telefonní hovor, neboť stížnosti přijaté mimo sjednané lhůty nebudou brány v úvahu.

Cestovní kancelář se zavazuje okamžitě po obdržení stížnosti prioritně pracovat na jejím řešení. Poté, co prověří všechny okolnosti (nejdříve kontaktuje poskytovatele služeb), cestovní kancelář se zavazuje nejpozději ve lhůtě do 2 hodin po obdržení stížnosti vyjádřit se k její opodstatněnosti. Pokud se Adriatic.hr v definované lhůtě (2 hodiny) ke stížnosti nevyjádří, klient má nárok na opuštění reklamovaného ubytování a Adriatic.hr je mu povinna vrátit uhrazenou částku na vlastní náklady.

Pokud Adriatic.hr rozhodne, že stížnost je oprávněná, má dalších 6 hodin na vyřešení stížnosti odstraňováním jejích příčin. Klient je povinen spolupracovat s pracovníkem Adriatic.hr, jako i s poskytovatelem služeb v dobré víře a s cílem odstranění příčin stížnosti. Pokud klient přímo na místě nepřijme nabídnuté řešení k jeho stížnosti, které odpovídá rezervované a uhrazené službě, Adriatic.hr bude dodatečnou reklamaci klienta považovat za nedůvodnou a ani nebude považovat za svou povinnost odpovědět na ni.

Pokud se opodstatněné příčiny nespokojenosti klientů nemohou odstranit, Adriatic.hr se jim zavazuje najít náhradní ubytování.

Měřítkem pro srovnání rezervovaného a náhradního ubytování jsou lokalita a cena, která je uvedena na našich internetových stránkách Adriatic.hr. Pokud se reklamované ubytování nachází na pevnině, Adriatic.hr má právo nabídnout náhradní ubytování, které se nachází na stejné nebo sousední riviéře. Pokud se reklamované ubytování nachází na ostrově, Adriatic.hr má právo na náhradní ubytování nabídnout pouze na stejném ostrově. Srovnatelnou cenou se rozumí stejná cena, vyšší nebo 15% nižší od původní. Pokud Adriatic.hr klientovi nabídne náhradní ubytování s nižší cenou než byla původní, klient má právo na vrácení rozdílu v ceně. Pokud Adriatic.hr klientovi nabídne náhradní ubytování s vyšší cenou než byla původní, rozdíl v ceně ponese Adriatic.hr.

Pokud klient nepřijme náhradní ubytování, které je srovnatelné s reklamovaným (vyhovující lokalita a cena), Adriatic.hr bude dodatečnou reklamaci klienta považovat za nedůvodnou, a ani nebude považovat za svou povinnost odpovědět na ni. Přijetím náhradního ubytování klient se vzdává práva na vrácení uhrazené částky za reklamované ubytování.

Pokud Adriatic.hr v definované lhůtě (6 hodin) neodstraní reklamované závady nebo klientovi nenabídne náhradní ubytování, klient má nárok na opuštění reklamovaného ubytování a Adriatic.hr je mu povinna vrátit uhrazenou částku na vlastní náklady.

 

Pokud Adriatic.hr rozhodne, že stížnost je neopodstatněná, nebude dále pracovat na odstraňování jejích příčin. Klient má možnost uvedené rozhodnutí přijmout a v souladu s předem dohodnutými podmínkami může zůstat ubytován v rezervaci ubytování nebo má možnost požádat cestovní kancelář o nabídku náhradního ubytování, které je povinen uhradit v plné výši novému poskytovateli služeb. Rozhodnutím o pobytu v rezervované ubytovací jednotce se klient předem vzdává možnosti vymáhání již uhrazené částky. Pokud klient nepřijme nabídku cestovní kanceláře a rozhodne se dodatečně požadovat uhrazenou částku, nesmí být ubytován v reklamované ubytovací jednotce. Nejpozději ve lhůtě 7 dnů po skončení lhůty reklamované služby je klient povinen podat stížnost písemně (e-mailem, faxem nebo poštou). Stížnost přijata mimo uvedené lhůty nebo s nekompletní dokumentací (fotografie, informace z jiného důvěryhodného zdroje ...) nebudou zohledněny.

Adriatic.hr je povinna předložit ke správně podané reklamaci písemné rozhodnutí ve lhůtě 7 dnů od jejího přijetí. Adriatic.hr může odložit lhůtu řešení reklamace z důvodu shromažďování informací a prověření důvodů reklamace u poskytovatele služeb nejvýše o 14 dnů.

Zatímco Adriatic.hr neposkytne rozhodnutí k reklamaci, klient se zříká zprostředkování jiné osobě, arbitráže UHPA, soudního návrhu a poskytování informací médiím. Pokud by klient předal v rozporu s tímto ustanovením, Adriatic.hr má právo žádat náhradu škody za maření pracovního postupu, kterou by klient takovýmto způsobem zavinil, bez ohledu na důvody, které ho k tomu vedly.

Pokud klient není na místě pobytu spokojen se stávajícím stavem, opustí objekt a z vlastního podnětu si najde jiné ubytování a tím nedá cestovní kanceláři příležitost, aby odstranila ve lhůtě 8 hodin příčiny jeho nespokojenosti nebo mu eventuálně našla náhradní ubytování, v takovém případě nemůže požadovat vrácení peněz ani podat žalobu na náhradu škody, bez ohledu na skutečnost, zda jeho důvody byly oprávněné či nikoli.

15. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Každý možný spor se budou strany snažit řešit dohodou. V případě, že stranám se spor vyřešit nepodaří formou dohody, mají právo na soudní arbitráž. V takovém případě se sjednává příslušnost soudu ve Splitu.

Na všechno, co není výslovně uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, se vztahují platné právní předpisy Chorvatské republiky.

 

Ve Splitu, 01.10.2008