Vatikán - dovolená 2018

Detail státu

 - transparent

za cenu - .

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání

Poznávací zájezdy     Eurovíkendy     Exotika     Okružní plavby     Hory a lyže     Ubytování     Seniorské zájezdy

Garance nejnižší ceny: naše ceny jsou stejné jako u 300 pořádajích cestovních kanceláří  z ČR, Německa a Rakouska včetně všech slev.

[Zobrazit mapu]

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je vnitrozemský suverénní městský stát, jehož území se skládá ze zděných uzavřených prostor uvnitř města Řím.

Má celní a měnovou unii s Itálií. Je hlavním centrem římskokatolické církve, sídlí zde papež. Podnebí je tu mírné, teplé. Stát je hojně navštěvován poutníky a turisty, je zde řada významných památek, mj. chrám sv. Petra.

Oficiální název:

Vatikánský městský stát

Hlavní město:

Vatikán

Časové pásmo:

(zimní čas) :0 (+1 hod. = letní čas)

Jazyky:

latina,italština

Náboženství:

řím. katolíci

Zdraví:

Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) a Všeobecná zdravotní pojišťovna již tento průkaz vystavila všem svým oprávněným pojištěncům. V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

Důležité kontakty:

volací kód tam:00379

„            „      zpět : 00420

Karabiníci:  112

Policie:              113

Hasiči:               115

Pomoc motoristům – autoklub    116

První pomoc:    118

Elektřina:

+ adaptér220 V, 50 Hz

Podnebí:

mírné, teplé

 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Maximální denní teploty 12 13 15 17 21 25 29 28 26 21 16 13
Minimální denní teploty 3 4 6 8 12 16 18 19 16 13 7 5
Průměrný počet dešť.dnů  7  7 6 6 5 2 1 2 6 9 9 7

Měna:

1 euro (EUR) = 100 centů

Cestovní doklady:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu.Jako cestovní doklad lze použít také občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu)

Vízum a formality:

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se příhlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecníhoo úřadu (dle místa pobytu). Pro pobyty kratší tří měsíců se nevyžaadují žádné formality.
 

Celní a devizové předpisy:

 Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží: 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze, 3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku, alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let, 2 l lehkých vín.

Historie:

Vatikán byl založen roku 1929, na základě Lateránské smlouvy, podepsané kardinálem Pietro Gasparrim, jménem Svatého stolce a předsedy vlády Benitem Mussolinim jménem království Itálie. Vatikánský městský stát se liší od Svatého stolce, který se datuje do raného křesťanství a je hlavním biskupským stolcem 1,166 miliardy římskokatolických a ortodoxních věřících po celém světě. Obřady Vatikánu jsou zveřejněny v italštině; oficiální dokumenty Svatého stolce jsou vydány hlavně latinsky. Tyto dva subjekty mají dokonce odlišné průkazy: Svatý stolec, není země, pouze vydává diplomatické a služebních průkazy. Vatikánský městský stát vydává normální průkazy. Jen málo průkazů je vydáno současně oběma institucemi. Lateránská smlouva, o něm hovoří jako o novém výtvoru , nikoli jako o pozůstatku mnohem většího papežského státu (756-1870), který dříve zahrnoval velkou část střední Itálie. Většina tohoto území byla včleněna do  Italského království v roce 1860 a poslední část, tedy město Řím, o deset let později v roce 1870. Vatikán je stát  církevní nebo duchovně monarchistický, kterému vládne římský biskup -  papež. Nejvyšší státní činitelé jsou všichni katoličtí duchovní různého národního původu. Je to výsostné území Svatého stolce a místo trvalého pobytu papeže, sídlícího v papežském paláci. Papežové na tomto území obecně pobývali již dlouho, od návratu z  Avignonu v roce 1377 a i po roce 1929, kdy vznikl papežský stát. Také pobývali v Quirinalském paláci v Římě a jinde. Dříve bydleli v Lateránském paláci na kopci Caelian na druhé straně Říma. Císař Konstantin dal tuto oblast papeži Miltiadesovi v roce 313. Podpis smlouvy, která dala možnost vzniku nového státu, se konal ve druhé budově, která této smlouvě dala také své jméno Lateránská smlouva..